چگونگی استفاده از انتظار مکالمه

اندروید
iPhone
اگر درحالی که مشغول تماس صوتی یا تصویری در واتساپ هستید، فردی در واتساپ با شما تماس بگیرد، اعلانی دریافت خواهید کرد. می‌توانید انتخاب کنید که تماس را پاسخ دهید یا آن را رد کنید. این کار تماس فعلی‌تان را قطع نخواهد کرد.
همچنین می‌توانید در تنظیمات، گزینه بی‎‌صدا کردن ‌تماس‌های تماس‌گیرندگان ناشناس را انتخاب کنید. در این شرایط همچنان تماس‌های بی‌صدا از تماس‌گیرندگان ناشناس را در برگه «تماس‌ها» و در «اعلان‌ها» خواهید دید، اما تلفنتان زنگ نخواهد خورد.
اگر کسی در واتساپ با شما تماس بگیرد
می‌توانید یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:
  • پایان دادن و پذیرفتن: تماسی را که درحال‌حاضر در آن هستید پایان دهید و تماس ورودی را بپذیرید یا
  • رد کردن: تماس ورودی را رد کنید و در تماس فعلی باقی بمانید.
اگر کسی در خارج از واتساپ با شما تماس بگیرد
اگر در حین تماس صوتی یا تصویری در واتساپ، شخصی در خارج از واتساپ تماس بگیرد، می‌توانید روی یکی از گزینه‌های زیر ضربه بزنید:
  • پایان دادن و پذیرفتن: تماسی را که درحال‌حاضر در آن هستید پایان دهید و تماس ورودی را بپذیرید.
  • رد کردن: تماس ورودی را رد کنید و در تماس فعلی باقی بمانید.
توجه:
  • برای تماس‌های برقرارشده در خارج از واتساپ ممکن است هزینه‌های شرکت مخابراتی اعمال شود.
  • همچنین ممکن است برای تماس‌های صوتی و تصویری واتساپ در هنگام فراگردی یا در صورت فراتر رفتن از حد مجاز داده، هزینه‌هایی اعمال شود.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر