چگونگی استفاده از انتظار مکالمه

اندروید
iPhone
اگر کسی بخواهد با شما در واتساپ تماس بگیرد در حالی که شما در یک تماس صوتی یا تصویری دیگر در واتساپ باشید، اعلانی بسته به نوع تماس دریافت خواهید کرد و می‌توانید به آن تماس پاسخ دهید یا آن را رد کنید. این کار، تماس فعلی شما را قطع نخواهد کرد.
اگر کسی با شما در واتساپ تماس بگیرد
می‌توانید از بین یکی از گزینه‌های زیر انتخاب کنید:
  • اتمام و پذیرش: تماس فعلی خود را خاتمه دهید و تماس ورودی را بپذیرید.
  • رد: تماس ورودی را رد کنید و به تماس فعلیتان ادامه دهید.
اگر کسی با شما خارج از واتساپ تماس بگیرد
اگر کسی بخواهد با شما از طریق یک تلفن ثابت یا همراه خارج از واتساپ تماس بگیرد در حالی که شما در یک تماس صوتی یا تصویری در واتساپ باشید، می‌توانید یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:
  • End & Accept: تماس فعلی خود را خاتمه دهید و تماس ورودی را بپذیرید.
  • Decline: تماس ورودی را رد کنید و به تماس فعلی خود ادامه دهید.
توجه:
  • بسته به اپراتور همراهتان، ممکن است برای دریافت تماس و پیامک خارج از واتساپ برای شما هزینه اعمال شود. همچنین ممکن است در صورت استفاده از خدمات رومینگ یا مصرف بیش از حد داده همراه، برای تماس‌های صوتی و تصویری واتساپ نیز هزینه‌ای متحمل شوید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر