Cara mengeset semula kod QR WhatsApp anda

Anda boleh mengeset semula kod QR WhatsApp anda pada bila-bila masa untuk menjadikan kod sebelumnya tidak sah dan mencipta kod QR WhatsApp baharu. Jika anda memadam akaun WhatsApp anda, kod QR WhatsApp anda juga akan dipadamkan.
Mengeset semula kod QR
  1. Buka WhatsApp > Seting.
  2. Ketik ikon QR yang dipaparkan bersebelahan nama anda.
  3. Ketik Set semula Kod QR > Set semula > OK.
Sumber berkaitan:
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak