Jak zaregistrovat telefonní číslo

Android
iOS
KaiOS
Chcete-li si v aplikaci WhatsApp vytvořit účet, musíte mít aktivní telefonní číslo. Zasláním registračního kódu ověříme, že jste vlastníkem telefonního čísla, které chcete používat v aplikaci WhatsApp.
Jak se zaregistrovat
Registrovat se můžete třemi způsoby:
 • Pomocí zmeškaného hovoru
 • Pomocí hlasového hovoru
 • Pomocí SMS zprávy
Požadavky registrace
 • Zkontrolujte, zda máte na telefonu nainstalovanou nejnovější verzi aplikace WhatsApp.
 • Zaregistrovat můžete pouze své vlastní telefonní číslo.
 • Na čísle, které se chystáte zaregistrovat, musí být možné přijímat hovory a SMS zprávy.
 • Správci úloh (tzv. task killers) a všechna nastavení či aplikace na blokování hovorů musí být vypnuté.
 • Musíte mít funkční internetové připojení přes mobilní data nebo Wi-Fi. Využíváte-li služeb roamingu nebo máte-li slabé připojení, registrace nemusí proběhnout úspěšně. Zkuste otevřít jakoukoli webovou stránku a ujistěte se, že připojení funguje.
 • Bude nutné, abyste použili podporované telefonní číslo. Nepodporovaná čísla v aplikaci WhatsApp zaregistrovat nelze. Mezi taková čísla patří:
  • VoIP,
  • Pevné linky
   (Upozornění: Pevné linky jsou podporovány pouze v aplikaci WhatsApp Business.)
  • Bezplatné linky
  • Prémiová čísla se zvýšenou sazbou
  • Univerzální přístupová čísla (UAN)
Postup registrace pomocí SMS zprávy
 1. Zadejte své telefonní číslo:
  • Z rozbalovacího seznamu vyberte svoji zemi. Vlevo se vám tak automaticky vyplní předvolba vaší země.
  • Do pole vpravo zadejte své telefonní číslo. Nezadávejte před něj žádné nuly.
 2. Požádejte o kód klepnutím na Další.
 3. Zadejte šestimístný kód, který obdržíte v SMS zprávě.
Upozornění: SMS zprávy i hovory mohou být podle sazeb vašeho operátora zpoplatněny.
Postup registrace pomocí hovoru
Pokud se nechcete registrovat pomocí SMS zprávy, můžete se do aplikace WhatsApp zaregistrovat také pomocí zmeškaného hovoru nebo hlasového hovoru.
Po registraci telefonního čísla v aplikaci WhatsApp si můžete nastavit přístupový klíč pro budoucí ověření.
Vytvoření přístupového klíče
Upozornění: Tato funkce pro vás zatím nemusí být k dispozici.
Pomocí přístupového klíče můžete k ověření své identity použít otisk prstu, sken obličeje či zámek obrazovky. Při registraci svého telefonního číslo v aplikaci WhatsApp na zařízeních typu Android můžete místo SMS zprávy použít přístupový klíč. K nastavení přístupového klíče potřebujete zařízení se systémem Android 9 nebo novějším a následující:
 • propojený účet Google,
 • nastavenou zamykací obrazovku,
 • nainstalovanou nejnovější verzi obchodu Google Play.
Postup vytvoření přístupového klíče:
 • Přejděte do Nastavení aplikace WhatsApp.
 • Klepněte na Přístupové klíče > Vytvořit přístupový klíč.
 • Klepněte na Pokračovat.
  • Můžete být vyzváni, abyste klepnuli na možnost Použít zamykání obrazovky a vytvořili přístupový klíč.
Upozornění: Pokud se aplikaci WhatsApp chystáte přeinstalovat a přístupový klíč jste si vytvořili už dříve, můžete být při registraci dotázáni, zda chcete tento klíč použít.
Další informace
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne