કેટલોગની લિંક શેર કરવા વિશે

Android
iPhone
કેટલોગનો ઉપયોગ કરીને જૂના અને નવા ગ્રાહકો કોઈ બિઝનેસની ચીજવસ્તુઓ કે સેવાઓ જોઈ શકે છે અને પ્રશ્નો પૂછી શકે છે તેમજ બિઝનેસના સંપર્કમાં રહી શકે છે. ગ્રાહકો પોતાની પસંદ મુજબની પ્રોડક્ટ કે સેવા પસંદ કરી શકે છે અને તેને પોતાના મિત્રો સાથે શેર કરી શકે છે. વધુમાં, તેઓ બિઝનેસને પ્રોડક્ટ કે સેવાને લગતા સવાલો માટે મેસેજ પણ કરી શકે છે.
કેટલોગમાંથી કોઈ વસ્તુ કે સેવા શેર કરવા માટે:
 1. **કેટલોગ** પર જાઓ
 2. તમે શેર કરવા માગતા હો એ વસ્તુ કે સેવા પસંદ કરો
 3. લિંકની નિશાની પર દબાવો
 4. પછી તમે ગમે ત્યાં તમારા સંપર્કો અથવા સંભવિત ખરીદદારો સાથે તમારા કેટલોગમાંથી ચોક્કસ વસ્તુ નીચે આપેલા કોઈ પણ વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરીને શેર કરી શકો છો:
  • WhatsApp Business દ્વારા લિંક મોકલો: પસંદ કરેલી વસ્તુની લિંક WhatsApp પર બીજા લોકો સાથે શેર કરવા માટે
  • લિંક કોપિ કરો: લિંકને કોપિ કરે છે
  • લિંક શેર કરો: પસંદ કરેલી વસ્તુને ઇમેઇલ કે બીજી મેસેજ માટેની ઍપથી શેર કરવા માટે.
 5. તમે જે ગ્રૂપ કે વ્યક્તિગત ચેટ સાથે વસ્તુ કે સેવા શેર કરવા માગતા હો તેને પસંદ કરો.
 6. મોકલોની નિશાની પર દબાવો.
જો મેળવનાર WhatsApp Messenger અથવા WhatsApp Business ઍપ પર શેર કરેલી લિંક જોશે, તો એ લિંક સીધેસીધી તે વસ્તુ કે કેટલોગ ખોલશે.
પણ, જો કેટલોગની લિંક ઇમેઇલ અથવા બ્રાઉઝર પર શેર કરવામાં આવી હોય, તો એ લિંકને ખોલવા માટે પસંદગી ખૂલશે જે વપરાશકર્તાને લિંક ખોલવા માટે ઍપ પસંદ કરવા દેશે.
નોંધ: જો મેસેજ મેળવનાર Android 6.0 કરતાં જૂનું વર્ઝન વાપરતા હશે, તો શેર કરેલી કેટલોગની લિંક ખુલશે નહિ
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં