เกี่ยวกับการใช้บัญชี WhatsApp หนึ่งบัญชีกับโทรศัพท์หลายเครื่องหรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลข

คุณสามารถยืนยันบัญชี WhatsApp ได้ด้วยหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ และบนโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเท่านั้น หากโทรศัพท์ของคุณเป็นระบบสองซิม โปรดทราบว่าคุณยังต้องเลือกหนึ่งหมายเลขเพื่อยืนยันกับ WhatsApp ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้บัญชี WhatsApp กับ 2 หมายเลขโทรศัพท์ได้
หากคุณพยายามสลับใช้บัญชี WhatsApp ในอุปกรณ์เครื่องอื่นบ่อยๆ คุณอาจถูกบล็อคไม่ให้ยืนยันบัญชีอีกครั้งในอนาคต โปรดอย่าสลับใช้ในอุปกรณ์หรือด้วยหมายเลขอื่นบ่อยๆ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่