درباره استفاده از یک حساب کاربری روی چندین گوشی یا همراه با چندین شماره تلفن

حساب کاربری واتساپ شما فقط می‌تواند با یک شماره تلفن در روی یک گوشی تایید شود. اگر گوشی شما دو سیم کارت دارد، لطفاً توجه کنید که هنوز باید یکی از شماره تلفن‌ها را برای تایید در واتساپ انتخاب کنید. راهی برای داشتن یک حساب واتساپ با دو شماره تلفن وجود ندارد.
اگر سعی کنید بطور مرتب بین حساب‌های کاربری روی دستگاه‌های مختلف جابجا شوید، در یک زمان خاص ممکن است تایید دوباره حساب کاربری شما مسدود شود. لطفاً مرتباً بین دستگاه‌ها و شماره‌های مختلف جابجا نشوید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر