Ako môžem v aplikácii WhatsApp zmeniť veľkosť písma?

Aplikácia WhatsApp používa rovnakú veľkosť písma, akú ste zvolili v nastaveniach iPhonu. Ak chcete zmeniť veľkosť písma správ v aplikácii WhatsApp:
  1. Prejdite do Nastavení iPhonu
    .
  2. Klepnite na Displej a jas > Veľkosť písma.
  3. Potiahnutím posuvníka si nastavte požadovanú veľkosť písma.
Poznámka:
  • Ak v nastaveniach iPhonu
    > Všeobecné > Prístupnosť > Väčší text klepnete na položku Väčšie veľkosti prístupnosti, v aplikácii WhatsApp sa vám už nebudú zobrazovať profilové fotografie ani ikony skupín. Toto je očakávané správanie Správ iPhonu v záujme zaistenia ľahko čitateľného displeja.
  • Aplikácia WhatsApp nepodporuje vlastné typy písma.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie