Miznúce správy

Miznúce správy sú voliteľná funkcia, ktorá vám pomáha lepšie chrániť vaše súkromie.
Pri zapnutí miznúcich správ môžete nastaviť, či majú správy zmiznúť po 24 hodinách, 7 dňoch alebo 90 dňoch od odoslania, pokiaľ správa nie je uchovaná. Najnovšie nastavenie sa vzťahuje len na nové správy v chate. Nevzťahuje sa na predchádzajúce odoslané či prijaté správy. Funkciu miznúcich správ môžete zapnúť vo všetkých svojich chatoch alebo len v niektorých. Miznúce správy môžete v chate uchovať, aby nezmizli. Viac informácií o uchovaných správach nájdete na tejto stránke.
V individuálnom chate môže miznúce správy zapnúť alebo vypnúť ktorýkoľvek používateľ. V skupinovom chate môže miznúce správy zapnúť alebo vypnúť ktorýkoľvek účastník skupiny. Správca skupiny však môže zmeniť nastavenia skupiny tak, aby funkciu miznúcich správ mohli zapínať alebo vypínať iba správcovia.
  • Ak používateľ v priebehu 24 hodín, 7 dní alebo 90 dní neotvorí WhatsApp, správa z chatu zmizne. Náhľad správy sa však až do otvorenia aplikácie WhatsApp môže zobrazovať v oznámeniach.
  • Keď odpoviete na správu, zobrazí sa citácia pôvodnej správy. Ak odpoviete na miznúcu správu, citovaný text môže v chate zostať aj po uplynutí času, ktorý ste vybrali.
  • Ak niekto prepošle miznúcu správu do chatu, v ktorom sú miznúce správy vypnuté, správa v tomto chate nezmizne.
  • Ak používateľ vytvorí zálohu predtým, ako správa zmizne, táto správa bude zahrnutá v zálohe. Miznúce správy sa odstránia, keď používateľ obnoví správy zo zálohy.
  • V niektorých krajinách miznúce správy nie sú k dispozícii pre správy súvisiace s platbami alebo objednávkami. Aj naďalej máte možnosť tieto správy odstrániť jednotlivo zo svojej histórie chatu.
Miznúce správy pre váš účet
Miznúce správy môžete nastaviť ako predvolené pre všetky nové individuálne chaty.
  • iPhone a Android: Prejdite na Nastavenia WhatsApp > Súkromie > Predvolený časovač správ a vyberte trvanie.
Pokiaľ máte funkciu miznúcich správ zapnutú a ich nastavená lehota ešte neuplynula, vy a ostatní účastníci chatu môžete správy uchovať a zabrániť tak ich zmiznutiu.
Uchovaná správa bude viditeľná pre všetkých účastníkov konverzácie a po uplynutí nastavenej lehoty nezmizne. Ak si niekto uchová vašu správu, dostanete oznámenie. Ako odosielateľ správy máte konečnú kontrolu nad tým, kto si môže vašu správu uchovať. Ak sa rozhodnete uchovanie svojej správy odvolať, nikto iný ju už nebude môcť uchovať. Od uchovania správy budete mať približne 30 dní na odvolanie jej uchovania.
Médiá v miznúcich správach
Médiá, ktoré si stiahnete z aplikácie WhatsApp, sa predvolene automaticky stiahnu do vašich fotiek. Ak je zapnutá funkcia miznúcich správ, médiá odoslané v chate zmiznú, ale ak je zapnuté automatické sťahovanie, uložia sa do telefónu. Automatické sťahovanie môžete v aplikácii WhatsApp vypnúť v ponuke Nastavenia > Úložisko a dáta.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie