Informatie over de functie Berichten met vervaldatum

Berichten met vervaldatum is een optionele functie die je kunt inschakelen voor meer privacy.
Je kunt instellen dat berichten 24 uur, 7 dagen of 90 dagen nadat ze zijn verzonden verdwijnen, tenzij je een bericht behoudt. De duur die je kiest geldt alleen voor nieuwe berichten in de chat, niet voor berichten die je al hebt verzonden of ontvangen.

Berichten met vervaldatum gebruiken

Je kunt Berichten met vervaldatum inschakelen voor alle chats, of specifieke chats selecteren. In individuele chats kunnen jij of de persoon aan wie je een bericht verzendt Berichten met vervaldatum in- of uitschakelen.
Iedereen kan standaard Berichten met vervaldatum in- of uitschakelen in een groepschat. Groepsbeheerders kunnen de groepsinstellingen echter zo wijzigen dat alleen beheerders dit kunnen doen.
Je kunt Berichten met vervaldatum als standaard instellen voor nieuwe individuele chats via Instellingen > Privacy > timer Standaardbericht en een duur te selecteren.
Belangrijk:
  • Je kunt berichten laten verdwijnen na 24 uur, 7 dagen of 90 dagen. Als je WhatsApp niet opent binnen de ingestelde tijd voor Berichten met vervaldatum, verdwijnt het bericht uit de chat. De voorbeeldweergave van het bericht kan echter nog steeds te zien zijn totdat de persoon aan wie je een bericht verzendt WhatsApp opent.
  • Als een bericht met vervaldatum wordt doorgestuurd naar een chat waarin Berichten met vervaldatum is uitgeschakeld, verdwijnt het bericht niet in de doorgestuurde chat.
  • Als je een bericht op WhatsApp beantwoordt, wordt het oorspronkelijke bericht in je antwoord geciteerd. Als je Berichten met vervaldatum hebt ingeschakeld, is het geciteerde bericht mogelijk nog zichtbaar in de chat nadat de ingestelde tijdsduur is verstreken.
  • Als een gebruiker een back-up maakt voordat het bericht verdwijnt, wordt het bericht met vervaldatum toegevoegd aan de back-up. Berichten met vervaldatum worden verwijderd wanneer een gebruiker berichten herstelt via een back-up.
  • Berichten met vervaldatum zijn uitgesloten van alle back-ups en kunnen niet worden hersteld. WhatsApp kan je berichten met vervaldatum niet voor je herstellen, omdat je berichten niet door WhatsApp worden opgeslagen.
  • Berichten met vervaldatum zijn in bepaalde landen niet beschikbaar voor berichten over betalingen of bestellingen. Je kunt deze berichten nog steeds afzonderlijk uit je eigen chatgeschiedenis verwijderen.

Informatie over behouden berichten

Zolang de ingestelde tijdsduur niet is verstreken, kan iedereen in een groepschat berichten met vervaldatum behouden zodat ze niet verdwijnen.
  • Een bericht dat behouden is, is zichtbaar voor iedereen in de chat en verdwijnt niet als de tijdsduur is verstreken.
  • De afzender van het bericht heeft de uiteindelijke controle over wie het mag behouden. Als iemand een bericht behoudt dat jij hebt verzonden, krijg je een melding. Als je besluit jouw bericht niet meer te behouden, kan niemand in de chat het alsnog behouden.
  • Nadat een bericht is behouden heb je ongeveer 30 dagen om het toch te laten verdwijnen.
Meer informatie over behouden berichten.

Media in Berichten met vervaldatum

De media die je downloadt in WhatsApp wordt standaard automatisch opgeslagen naar je foto's. Als Berichten met vervaldatum is ingeschakeld, verdwijnt de media die in de chat is verzonden. Deze worden niet opgeslagen in je Foto's.
Relevante bronnen:
Berichten met vervaldatum in- of uitschakelen: Android | iPhone | Web en Desktop
Berichten met vervaldatum in- of uitschakelen in een groep: Android | iPhone | Web en Desktop
Groepsbeheerdersinstellingen wijzigen: Android | iPhone | Web en Desktop

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Ja
Nee