Informatie over de functie Berichten met vervaldatum

Berichten met vervaldatum is een optionele functie die je kunt inschakelen voor meer privacy.
Je kunt instellen dat berichten 24 uur, 7 dagen of 90 dagen nadat ze zijn verzonden vervallen, tenzij je een bericht behoudt. De duur die je kiest geldt alleen voor nieuwe berichten in de chat, niet voor berichten die je al hebt verzonden of ontvangen.
Berichten met vervaldatum gebruiken
Je kunt Berichten met vervaldatum inschakelen voor alle chats, of specifieke chats selecteren. In individuele chats kunnen jij of de persoon aan wie je een bericht verzendt Berichten met vervaldatum in- of uitschakelen.
Iedereen kan standaard Berichten met vervaldatum in- of uitschakelen in een groepschat. Groepsbeheerders kunnen de groepsinstellingen echter zo wijzigen dat alleen beheerders dit kunnen doen.
Je kunt Berichten met vervaldatum als standaard instellen voor nieuwe individuele chats door op Instellingen > Privacy > timer Standaardbericht te tikken en een duur te selecteren.
Belangrijk:
  • Je kunt berichten laten vervallen na 24 uur, 7 dagen of 90 dagen. Als je WhatsApp niet opent binnen de ingestelde tijd voor Berichten met vervaldatum, verdwijnt het bericht uit de chat. De voorvertoning van het bericht kan echter nog steeds worden weergegeven totdat de persoon aan wie je een bericht verzendt WhatsApp opent.
  • Als een bericht met vervaldatum wordt doorgestuurd naar een chat waarin Berichten met vervaldatum is uitgeschakeld, zal het bericht niet verdwijnen in de doorgestuurde chat.
  • Als je een bericht op WhatsApp beantwoordt, wordt het oorspronkelijke bericht in je antwoord geciteerd. Als je Berichten met vervaldatum hebt ingeschakeld, is het geciteerde bericht mogelijk nog zichtbaar in de chat nadat de tijdslimiet is verstreken.
  • Als een gebruiker een back-up maakt voordat het bericht verdwijnt, wordt het bericht met vervaldatum toegevoegd aan de back-up. Berichten met vervaldatum worden verwijderd wanneer een gebruiker de back-up gebruikt om te herstellen.
  • Berichten met vervaldatum zijn in bepaalde landen niet beschikbaar voor berichten over betalingen of bestellingen. Je kunt deze berichten nog steeds afzonderlijk uit je eigen chatgeschiedenis verwijderen.
Informatie over behouden berichten
Zolang de ingestelde tijdsduur niet is verstreken, kan iedereen in een groepschat berichten met vervaldatum behouden zodat ze niet verdwijnen.
  • Een bericht dat behouden is, is zichtbaar voor iedereen in de chat en verdwijnt niet als de tijdsduur is verstreken.
  • De afzender van het bericht heeft de uiteindelijke controle over wie het mag behouden. Als iemand een bericht behoudt dat jij hebt verzonden, krijg je een melding. Als je besluit jouw bericht niet meer te behouden, kan niemand in de chat het nog behouden.
  • Nadat een bericht is behouden heb je ongeveer 30 dagen om het toch te laten vervallen.
Meer informatie over behouden berichten.
Media in Berichten met vervaldatum
De media die je downloadt in WhatsApp wordt standaard automatisch opgeslagen naar je foto's.
Als Berichten met vervaldatum is ingeschakeld, verdwijnt ook de media die in een chat is verzonden.
Relevante bronnen:
Berichten met vervaldatum in- of uitschakelen: Android | iPhone | Web en Desktop
Berichten met vervaldatum in- of uitschakelen in een groep: Android | iPhone | Web en Desktop
Groepsbeheerdersinstellingen wijzigen: Android | iPhone | Web en Desktop
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee