Automatické odstraňování zpráv

Funkci automatického odstraňování zpráv můžete zapnout, pokud chcete mít v konverzacích ještě větší soukromí.
Pokud tuto funkci zapnete, budete si moct zvolit, zda mají být zprávy odstraňovány po 24 hodinách, 7 dnech či 90 dnech od odeslání. Výjimkou jsou zprávy, které se někdo z uživatelů rozhodne v chatu ponechat. Aktuální nastavení platí v konkrétním chatu pouze pro nové zprávy, nikoli pro zprávy, které jste odeslali nebo obdrželi už dříve. Automatické odstraňování zpráv lze zapnout pro všechny chaty, nebo pouze pro vybrané chaty. Automaticky odstraňované zprávy lze v chatu ponechat, aby odstraněny nebyly. Více se o automatickém odstraňování zpráv dozvíte zde.
V individuálních chatech mohou automatické odstraňování zpráv zapnout a vypnout oba uživatelé. Ve skupinových chatech mohou tuto funkci zapnout a vypnout všichni účastníci skupiny. Správce skupiny však může nastavení skupiny změnit tak, aby automatické odstraňování zpráv směli zapínat a vypínat pouze správci.
  • Zpráva bude automaticky odstraněna i v případě, že uživatel během 24 hodin, 7 dnů nebo 90 dnů aplikaci WhatsApp neotevře. Dokud však uživatel aplikaci neotevře, náhled zprávy se stále může zobrazovat v oznámení.
  • Odpovídáte-li na konkrétní zprávu, součástí vaší odpovědi bude také text původní zprávy. Odpovídáte-li na automaticky odstraňovanou zprávu, text původní zprávy může v chatu zůstat i po uplynutí vámi zvolené doby.
  • Pokud automaticky odstraňovanou zprávu přepošlete do chatu, ve kterém je automatické odstraňování zpráv vypnuto, v tomto chatu přeposlaná zpráva automaticky odstraněna nebude.
  • Vytvoří-li si uživatel před automatickým odstraněním zprávy zálohu, daná zpráva bude v záloze taktéž obsažena. Automaticky odstraňované zprávy budou odstraněny, jakmile uživatel data ze zálohy v aplikaci obnoví.
  • V některých zemích automatické odstraňování nelze nastavit pro zprávy týkající se plateb a objednávek. Tyto zprávy můžete i přesto odstranit z vlastní historie chatu individuálně.
Nastavení automatického odstraňování zpráv pro celý účet
Můžete nastavit výchozí časový interval automatického odstraňování zpráv, který bude platit pro všechny nové individuální chaty.
  • iPhone a Android: Přejděte do Nastavení aplikace WhatsApp > Soukromí > Výchozí časový interval a zvolte požadovanou dobu.
Pokud jste v chatech zapnuli funkci automatického odstraňování zpráv, můžete vy i ostatní účastníci chatu automatickému odstranění zprávy, u které dosud neuplynula nastavená doba, zabránit a zprávu v chatu ponechat.
Pokud zprávu v chatu ponecháte, bude k dispozici všem účastníkům chatu a nebude odstraněna ani po uplynutí nastavené doby. Pokud někdo v chatu ponechá vámi odeslanou zprávu, dostanete upozornění. Konečné rozhodnutí o tom, kdo může vámi odeslané zprávy ponechat, je pouze na vás. Rozhodnete-li se ponechání své zprávy zrušit, nikdo z ostatních účastníků ji nebude moct opětovně ponechat. Od chvíle, kdy byla zpráva uchována, budete mít přibližně 30 dní na to, abyste uchování zprávy zrušili.
Média v automaticky odstraňovaných zprávách
Ve výchozím nastavení jsou média, která z aplikace WhatsApp stáhnete, automaticky stahována do vašich fotek. Zapnete-li v chatu automatické odstraňování zpráv, média odeslaná do tohoto chatu budou automaticky odstraněna. Pokud jste však povolili automatické stahování, zůstanou média po doručení uložena ve vašem telefonu. Automatické stahování můžete v aplikaci WhatsApp vypnout, přejdete-li do Nastavení > Využití dat a úložiště.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne