Automatické odstraňování zpráv

Funkci automatického odstraňování zpráv můžete zapnout, pokud chcete mít v konverzacích ještě větší soukromí.
Můžete zvolit, zda mají být zprávy odstraňovány po 24 hodinách, 7 dnech či 90 dnech od odeslání. Výjimkou jsou zprávy, které se někdo z uživatelů rozhodne v chatu ponechat. Zvolený interval platí v chatu pouze pro nové zprávy, nikoli pro zprávy, které jste odeslali nebo obdrželi už dříve.
Jak používat automatické odstraňování zpráv
Automatické odstraňování zpráv můžete zapnout pro všechny chaty, nebo pouze pro vybrané chaty. V individuálních chatech můžete automatické odstraňování zpráv zapnout nebo vypnout buď vy, nebo uživatel, se kterým si zprávy posíláte.
Ve skupinových chatech může ve výchozím nastavení automatické odstraňování zpráv zapnout nebo vypnout kdokoli. Správci skupiny však můžou nastavení skupiny změnit tak, aby to mohli provádět pouze správci.
V nových individuálních chatech můžete automatické odstraňování zpráv nastavit jako výchozí tak, že klepnete na Nastavení > Soukromí > Výchozí časový interval a zvolíte délku intervalu.
Upozornění:
  • Můžete si zvolit, zda budou zprávy odstraňovány po 24 hodinách, 7 dnech či 90 dnech. Pokud během nastaveného intervalu pro odstranění zpráv WhatsApp neotevřete, zprávy z chatu zmizí. Náhled zprávy se však může zobrazovat i nadále, a to až do doby, kdy uživatel, s nímž si posíláte zprávy, otevře WhatsApp.
  • Pokud automaticky odstraňovanou zprávu přepošlete do chatu, ve kterém je automatické odstraňování zpráv vypnuto, v tomto chatu přeposlaná zpráva automaticky odstraněna nebude.
  • Pokud v aplikaci WhatsApp na nějakou zprávu odpovídáte, zobrazí se ve vaší odpovědi citace původní zprávy. Pokud máte zapnuté automatické odstraňování zpráv, citovaná zpráva se může v chatu stále zobrazovat i po uplynutí nastaveného intervalu.
  • Vytvoří-li si uživatel před automatickým odstraněním zprávy zálohu, daná zpráva bude v záloze také obsažena. Automaticky odstraňované zprávy budou odstraněny, jakmile uživatel data ze zálohy v aplikaci obnoví.
  • Automaticky odstraněné zprávy jsou vyloučeny ze všech záloh a nelze je obnovit. Služba WhatsApp nemůže obnovit automaticky odstraněné zprávy, protože vaše zprávy neukládá.
  • V některých zemích nelze automatické odstraňování nastavit pro zprávy týkající se plateb a objednávek. Tyto zprávy však pořád můžete ze své historie chatu odstranit individuálně.
Ponechané zprávy
Dokud neuplyne nastavený interval, může ve skupinovém chatu kdokoli zprávy ponechat a tím zabránit tomu, aby byly automaticky odstraněny.
  • Ponechaná zpráva se bude zobrazovat všem účastníkům konverzace a po uplynutí nastaveného intervalu nebude odstraněna.
  • Konečnou kontrolu nad tím, kdo může konkrétní zprávu v chatu ponechat, má její odesílatel. Pokud někdo v chatu ponechá vámi odeslanou zprávu, dostanete upozornění. Pokud se rozhodnete ponechání zprávy zrušit, nikdo z ostatních účastníků ji nebude moct v chatu opětovně ponechat.
  • Od chvíle, kdy byla zpráva ponechána, budete mít přibližně 30 dní na to, abyste její ponechání mohli zrušit.
Přečtěte si více o ponechávání zpráv.
Média v automaticky odstraňovaných zprávách
Ve výchozím nastavení jsou média stažená v aplikaci WhatsApp automaticky ukládána do vašich fotek.
Pokud je však zapnuto automatické odstraňování zpráv, budou média odeslaná v chatu odstraněna.
Související zdroje:
Jak zapnout a vypnout automatické odstraňování zpráv: Android | iPhone | Web a počítač
Jak zapnout a vypnout automatické odstraňování zpráv ve skupinách: Android | iPhone | Web a počítač
Jak změnit nastavení správce skupiny: Android | iPhone | Web a počítač
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne