Skupinové hovory

Pokud používáte nejnovější verzi aplikace WhatsApp, ke skupinovému hovoru v aplikaci WhatsApp se může připojit až 32 účastníků. Namísto minut paušálu využívá aplikace při hovorech internetové připojení vašeho telefonu. Datové připojení může být zpoplatněno. Při příchozím skupinovém hovoru se vám na obrazovce WhatsApp – audio... zobrazí kontakty, které se hovoru účastní. Jako první bude uveden účastník, který vás k hovoru přidal. Historii skupinových hovorů najdete v záložce Hovory. Klepnutím na historii hovorů si můžete prohlédnout účastníky konkrétního hovoru. Můžete se také připojit ke zmeškaným hovorům, které stále probíhají.
Jak zahájit skupinový hovor
Chcete-li skupinový hovor zahájit ze skupinového chatu:
 1. Otevřete skupinu, ve které chcete hovor uskutečnit.
 • Má-li váš skupinový chat 33 a více účastníků, klepněte na ikonu skupinového hovoru
  . Vyhledejte kontakty, které chcete k hovoru přidat, a klepněte na ikonu hlasového hovoru
  .
 • Má-li váš skupinový chat 32 či méně účastníků, klepněte na ikonu hlasového hovoru
  . K hovoru se mohou přidat pouze členové dané skupiny.
Chcete-li skupinový hovor zahájit ze záložky Hovory:
 1. Otevřete WhatsApp a klepněte na záložku Hovory.
 2. Klepněte na Nový hovor
  > Nový skupinový hovor.
 3. Vyhledejte kontakty, které chcete k hovoru přidat, a klepněte na ikonu hlasového hovoru
  .
Chcete-li skupinový hovor zahájit z individuálního chatu:
 1. Otevřete individuální chat s jedním z kontaktů, se kterými chcete hovořit.
 2. Klepněte na ikonu hlasového hovoru
  .
 3. Poté, co kontakt hovor přijme, klepněte na ikonu šipky
  > Přidat účastníka.
 4. Vyhledejte další kontakt, který chcete k hovoru přidat, a klepněte na Přidat.
 5. Chcete-li přidat více kontaktů, klepněte na ikonu Přidat účastníka
  .
Jak se připojit ke skupinovému hovoru
Chcete-li se připojit k příchozímu skupinovému hovoru:
 1. Pozve-li vás některý z vašich kontaktů ke skupinovému hovoru, obdržíte oznámení.
 2. Klepnutím na oznámení otevřete obrazovku s podrobnostmi o hovoru.
 3. Na této obrazovce si následně můžete prohlédnout účastníky hovoru a ostatní pozvané uživatele.
 4. Chcete-li se k hovoru připojit, klepněte na Připojit se.
 5. V průběhu hovoru můžete také klepnout na ikonu šipky
  a otevřít tak obrazovku s informacemi o hovoru.
  • Klepnutím na Přidat účastníka můžete k hovoru přidat další kontakty.
  • Klepnutím na Prozvonit můžete probíhající hovor připomenout uživatelům, kteří už k hovoru byli pozváni.
Chcete-li se připojit ke zmeškanému skupinovému hovoru:
 1. Otevřete WhatsApp a klepněte na záložku Hovory.
 2. Pokud byl hovor zahájen ze skupinového chatu, můžete se k němu připojit otevřením daného chatu a klepnutím na Připojit se.
 3. Pokud hovor stále probíhá, klepněte na něj. Zobrazí se vám obrazovka s informacemi o hovoru.
 4. Klepněte na Připojit se.
Chcete-li ztlumit mikrofon jiného uživatele:
Ve skupinovém hovoru můžete ztlumit mikrofon jiných účastníků. Klepněte na jméno účastníka a přidržte jej. Pak klepněte na Ztlumit. Účastníci mohou mikrofon kdykoli opět spustit klepnutím na ikonu mikrofonu. Přímo v rámci skupinového hovoru můžete jednotlivým účastníkům také poslat zprávu tak, že klepnete na jejich dlaždici a přidržíte ji.
Upozornění:
 • Skupinový hovor není možné v jeho průběhu přepnout na videohovor.
 • Během skupinového hovoru také nemůžete nikoho z kontaktů odebrat. Účastníci budou z hovoru odpojeni pouze v případě, že sami zavěsí.
 • Přestože je možné účastnit se skupinového hovoru s blokovanými kontakty, nemůžete do hovoru přidat kontakt, který jste zablokovali, nebo který si zablokoval vás.
 • Hovory jsou podporovány na zařízeních se systémem iOS 12 a novějším.
 • Přes aplikaci WhatsApp není možné volat na linky tísňového volání (např. 112 apod.). Potřebujete-li volat na tyto linky, využijte jiný způsob komunikace.
 • Skupinové hovory nejsou podporovány ve verzích aplikace WhatsApp pro počítač a web. Kontakt, kterému voláte, tedy může hovor přijmout pouze na svém primárním zařízení.
Další informace:
 • Přečtěte si o hlasových hovorech na zařízeních typu: Android | iPhone
 • Přečtěte si o skupinových hovorech na dalších zařízeních: Android
Bylo to užitečné?
Ano
Ne