Як додати контакт

Є кілька способів додати контакт.
Додавання контакту за допомогою нової бесіди
 1. Відкрийте WhatsApp.
 2. Перейдіть на вкладку Бесіди.
 3. Торкніться значка Нова бесіда
  й виберіть Новий контакт
  .
Додавання з бесіди (незбережені номери, з якими ви спілкувалися в бесіді)
 1. Відкрийте WhatsApp.
 2. Перейдіть на вкладку Бесіди.
 3. Виберіть бесіду з незбереженим контактом. У списку бесід його буде представлено номером, а не ім'ям.
 4. Торкніться верхньої панелі додатку, щоб переглянути Інформацію бесіди.
 5. Торкніться Створити новий контакт.
Додавання з груп
 1. Торкніться повідомлення від користувача, який не входить до списку контактів.
 2. Торкніться Додати до контактів. Виберіть одне з двох:
  • Створити новий контакт – Перевірте ім'я та номер телефону.
  • Додати до існуючого контакту – Виберіть існуючий контакт та перевірте ім'я та номер телефону.
Щоб додати контакти, які використовують міжнародний номер телефону, прочитайте цю статтю.
Вам допомогла ця стаття?
Так
Ні