วิธีเพิ่มผู้ติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อได้หลายวิธี
วิธีเพิ่มผู้ติดต่อด้วยแชทใหม่
 1. เปิด WhatsApp
 2. ไปที่แท็บแชท
 3. แตะแชทใหม่
  > รายชื่อใหม่
วิธีเพิ่มจากแชท (หมายเลขที่ไม่ได้บันทึกที่คุณเคยแชทด้วย)
 1. เปิด WhatsApp
 2. ไปที่แท็บแชท
 3. เลือกแชทกับรายชื่อที่ไม่ได้บันทึก ซึ่งจะแสดงเป็นหมายเลขโทรศัพท์แทนที่จะเป็นชื่อในรายการแชท
 4. แตะที่แถบแอปด้านบนสุดเพื่อดูข้อมูลแชท
 5. แตะสร้างรายชื่อใหม่
วิธีเพิ่มจากกลุ่ม
 1. แตะข้อความจากผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ
 2. แตะเพิ่มไปยังรายชื่อ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • สร้างรายชื่อใหม่ - ตรวจสอบชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
  • เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่ - เลือกรายชื่อที่มีอยู่และตรวจสอบชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้อ่านบทความนี้
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่