چگونگی ستاره گذاری یا برداشتن ستاره از پیام

ویژگی پیام‌های ستاره‌دار به شما امکان می‌دهد با نشان کردن پیام‌های خاص بتوانید بعدا به آسانی به آنها رجوع کنید.
ستاره‌دار کردن پیام
  1. واتساپ را باز کنید.
  2. در یک گفتگوی فردی یا گروهی، پیامی که می‌خواهید ستاره بزنید را انتخاب کنید.
  3. گزینه‌ها <‌ ستاره گذاری را فشار دهید.
برداشتن ستاره از پیام
  1. واتساپ را باز کنید.
  2. در یک گفتگوی فردی یا گروهی، پیامی که می‌خواهید ستاره آن را بردارید را انتخاب کنید.
  3. گزینه‌ها <‌ برداشتن ستاره را فشار دهید.
توجه: برداشتن ستاره، پیام را پاک نخواهد کرد.
مشاهده فهرست پیام‌های ستاره‌دار شده
  1. واتساپ را باز کنید.
  2. تنظيمات < پیام‌های ستاره‌دار را فشار دهید.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر