การถูกบล็อคโดยบุคคลอื่น

ต่อไปนี้คือสัญญาณที่บอกว่าคุณอาจถูกบล็อค:
  • หากบุคคลอื่นบล็อคคุณ คุณจะไม่เห็นการยืนยันการอ่านข้อความของบุคคลนั้นๆ (เครื่องหมายถูกสีฟ้าสองอัน) แต่คุณจะยังเห็นการยืนยันการส่งข้อความ (เครื่องหมายถูกสีฟ้าหนึ่งอัน)
  • คุณไม่เห็นสถานะของผู้ติดต่อ
  • คุณไม่เห็นการอัปเดตรูปโปรไฟล์ของผู้ติดต่อ
  • ข้อความใดๆ ที่ส่งถึงผู้ติดต่อที่บล็อคคุณจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเทาหนึ่งอันเพื่อบ่งบอกว่ามีการส่งข้อความดังกล่าวแล้ว แต่จะไม่แสดงเครื่องหมายถูกอันที่สอง
  • การโทรใดๆ ที่คุณพยายามโทรจะไม่สำเร็จ
  • คุณเพิ่มผู้ติดต่อดังกล่าวเข้ากลุ่มไม่ได้แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ดูแลกลุ่ม
  • คุณไม่เห็นสถานะออนไลน์ล่าสุดหรือออนไลน์ของผู้ติดต่ออีกต่อไป
หากคุณเห็นสัญญาณทั้งหมดข้างต้น กรณีนี้อาจแสดงว่าผู้ติดต่อดังกล่าวบล็อคคุณอยู่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสาเหตุอื่นๆ ได้อีกด้วย เราไม่สามารถบอกคุณได้ว่าคุณถูกบุคคลอื่นบล็อคหรือไม่
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่