Kontrola potvrdení o prečítaní

Android
iPhone
KaiOS
Pri každej odoslanej správe sa zobrazia značky začiarknutia. Jednotlivé značky znamenajú toto:
 • Správa sa úspešne odoslala.
 • Správa bola úspešne doručená do príjemcovho telefónu alebo do niektorého z jeho prepojených zariadení.
 • Príjemca si vašu správu prečítal.
Poznámka:
 • Druhá značka začiarknutia sa objaví po doručení správy do akéhokoľvek prepojeného zariadenia príjemcu, aj keď je jeho telefón vypnutý.
 • V skupinovom chate sa druhá značka začiarknutia zobrazí vtedy, keď správu dostanú všetci účastníci skupiny. Keď si vašu správu prečítajú všetci účastníci skupiny, zobrazia sa dve modré značky začiarknutia.
Informácie o správe
Pri každej odoslanej správe môžete zobraziť obrazovku s informáciami o správe. Tieto zahŕňajú podrobnosti o tom, kedy bola vaša správa doručená alebo kedy si ju príjemca prečítal alebo prehral.
Zobrazenie obrazovky s informáciami o správe:
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Podržte prst na odoslanej správe.
 3. Klepnite na ikonu
  . Takisto môžete klepnúť na ikonu Ďalšie možnosti
  a vybrať Info.
Na obrazovke s informáciami o správe uvidíte tieto podrobnosti:
Doručené:
 • Vaša správa bola doručená do telefónu alebo prepojených zariadení príjemcu, ale ten si ju zatiaľ nezobrazil.
Prečítané alebo Zobrazené:
 • Príjemca si prečítal vašu správu alebo videl váš obrázok, zvukový súbor alebo video.
 • Príjemca videl vašu hlasovú správu, ale zatiaľ si ju neprehral.
Prehrané:
 • Príjemca si vašu hlasovú správu prehral.
Poznámka: Keď niektorý z účastníkov opustí skupinu, na obrazovke Informácie o správe sa budú naďalej zobrazovať pôvodné informácie o všetkých účastníkoch vrátane toho, ktorý skupinu medzitým opustil.
Nezobrazujú sa potvrdenia o prečítaní
Vedľa odoslanej správy alebo hlasovej správy sa nezobrazujú dve modré značky začiarknutia, modrý mikrofón alebo označenie „Otvorené“:
 • Vy alebo príjemca ste zrejme v nastaveniach súkromia nepovolili potvrdenia o prečítaní.
 • Príjemca vás mohol zablokovať.
 • Príjemca možno ešte vašu konverzáciu neotvoril.
 • Vy alebo príjemca máte zrejme problém s pripojením.
Vypnutie potvrdení o prečítaní
Ak chcete vypnúť potvrdenia o prečítaní, klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
, potom na Nastavenia > Súkromie a vypnite možnosť Potvrdenia o prečítaní.
Poznámka: Týmto nastavením sa nevypnú potvrdenia o prečítaní v skupinových chatoch ani potvrdenia o prehraní hlasových správ. Tieto nastavenia nemožno vypnúť.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie