Jak sprawdzać potwierdzenia odczytu?

Android
iPhone
KaiOS
Obok każdej wysłanej przez Ciebie wiadomości pojawi się znacznik z haczykami. Oto ich znaczenie:
 • Wiadomość została wysłana.
 • Wiadomość została dostarczona na telefon lub inne połączone urządzenie odbiorcy.
 • Odbiorca wyświetlił wiadomość.
Uwaga:
 • Drugi haczyk pojawi się, gdy wiadomość zostanie dostarczona na dowolne połączone urządzenie odbiorcy, nawet jeśli jego telefon jest wyłączony.
 • W czacie grupowym drugi haczyk pojawi się, gdy wszyscy uczestnicy czatu otrzymają Twoją wiadomość. Dwa niebieskie haczyki pojawią się, gdy wszyscy uczestnicy grupy wyświetlą Twoją wiadomość.
Informacje o wiadomości
Dla każdej wysłanej przez Ciebie wiadomości możesz wyświetlić ekran informacji, na którym są podane dane o czasie dostarczenia, wyświetlenia lub odsłuchania wiadomości przez odbiorcę.
Aby wyświetlić ekran informacji o wiadomości:
 1. Otwórz czat indywidualny lub grupowy.
 2. Przesuń wiadomość w lewo.
 3. Możesz też stuknąć i przytrzymać wiadomość, po czym wybrać Informacje z menu.
Na ekranie Inf. o wiadomości będzie widoczny status:
Dostarczono:
 • Gdy wiadomość została dostarczona na telefon lub inne połączone urządzenie odbiorcy, ale nie została jeszcze wyświetlona.
Wyświetlono lub Widziano:
 • Gdy odbiorca wyświetlił Twoją wiadomość, zobaczył wysłane mu zdjęcie, odtworzył plik dźwiękowy lub wideo.
 • Gdy odbiorca zobaczył wiadomość głosową, ale jeszcze jej nie odsłuchał.
Odtworzono:
 • Gdy wiadomość głosowa została odtworzona przez odbiorcę.
Uwaga: jeśli jeden z kontaktów opuścił grupę, na ekranie informacji o wiadomości nadal będą wyświetlone informacje o statusie wiadomości dotyczące wszystkich uczestników, wliczając w to uczestnika, który opuścił grupę.
Brak potwierdzeń odczytu
Jeśli nie widzisz dwóch niebieskich haczyków, niebieskiego mikrofonu lub etykiety „Otwarto” obok wysłanej wiadomości lub wiadomości głosowej, możliwe są następujące przyczyny:
 • Ty lub Twój odbiorca wyłączyliście potwierdzenia odczytu w ustawieniach prywatności.
 • Odbiorca Cię zablokował.
 • Telefon odbiorcy jest wyłączony.
 • Odbiorca nie otworzył czatu z Tobą.
 • Ty lub odbiorca macie problemy z połączeniem.
Wyłączanie potwierdzeń odczytu
Aby wyłączyć potwierdzenia odczytu, przejdź do Ustawień > Konto > Prywatność i wyłącz Potwierdzenia odczytu.
Uwaga: Nie spowoduje to wyłączenia potwierdzeń odczytu dla czatów grupowych ani potwierdzeń odsłuchania dla wiadomości głosowych. Tych funkcji nie można wyłączyć.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie