Leesbewijzen controleren

Android
iPhone
KaiOS
Naast berichten die je verstuurt, worden vinkjes weergegeven. Deze betekenen het volgende:
 • Het bericht is verstuurd.
 • Het bericht is afgeleverd aan de telefoon en eventueel gekoppelde apparaten van de ontvanger.
 • De ontvanger heeft je bericht gelezen.
Opmerking:
 • Het tweede vinkje wordt weergegeven als een bericht is afgeleverd aan de gekoppelde apparaten van de ontvanger, zelfs als diens telefoon is uitgeschakeld.
 • In een groepschat verschijnt het tweede vinkje pas wanneer alle deelnemers in de groep je bericht hebben ontvangen. De twee blauwe vinkjes zijn te zien wanneer alle deelnemers in de groep je bericht hebben gelezen.
Berichtinformatie
Voor elk bericht dat je stuurt, kun je een scherm met berichtinformatie openen. Hierop staat aangegeven wanneer je bericht is afgeleverd en wanneer de ontvanger het bericht heeft gelezen of afgespeeld.
Het scherm Berichtinformatie bekijken:
 1. Open een individuele chat of groepschat.
 2. Veeg van rechts naar links over het bericht.
 3. Of, houd het verstuurde bericht ingedrukt en kies Info uit het menu.
Het scherm Berichtinformatie laat het volgende zien:
Afgeleverd:
 • Je bericht is afgeleverd op de telefoon of gekoppelde apparaten van de ontvanger, maar de ontvanger heeft het nog niet gezien.
Gelezen of Gezien:
 • De ontvanger heeft je bericht gelezen of je foto, audiobestand of video gezien.
 • De ontvanger heeft je spraakbericht gezien, maar nog niet afgespeeld.
Afgespeeld:
 • De ontvanger heeft je spraakbericht afgespeeld.
Belangrijk: Wanneer een deelnemer de groep verlaat, zal het scherm Berichtinformatie de originele informatie met alle deelnemers blijven weergeven, inclusief de deelnemer die de groep heeft verlaten.
Ontbrekende leesbewijzen
Als je geen twee blauwe vinkjes, een blauwe microfoon of een label Geopend ziet naast je verstuurde bericht of spraakbericht, kan dit de volgende oorzaken hebben:
 • Jij of de ontvanger hebben de leesbewijzen uitgeschakeld in de privacyinstellingen.
 • De ontvanger heeft je mogelijk geblokkeerd.
 • De telefoon van de ontvanger is misschien uitgeschakeld.
 • De ontvanger heeft jullie chat mogelijk nog niet geopend.
 • Er is een probleem met je netwerk of dat van de ontvanger.
Leesbewijzen uitschakelen
Om de leesbewijzen uit te schakelen, ga naar Instellingen > Account > Privacy en schakel Leesbewijzen uit.
Belangrijk: Dit zal de leesbewijzen in groepschats en voor spraakberichten niet uitschakelen. Het is niet mogelijk om de leesbewijzen voor deze functies uit te schakelen.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee