כיצד לבדוק אישורי קריאה

Android
iPhone
KaiOS
לצד כל הודעה שתשלחו יופיעו סימוני וי. הסבר לגבי הסימונים:
 • ההודעה נשלחה.
 • ההודעה נמסרה לטלפון של הנמען או לאחד מהמכשירים המקושרים שלו.
 • הנמען קרא את ההודעה.
שימו לב:
 • סימן ה"וי" השני יופיע כשהודעה תימסר לאחד מהמכשירים המקושרים של הנמען, גם אם הטלפון שלו כבוי.
 • בצ׳אט קבוצתי, סימן ה"וי" השני יופיע כשכל המשתתפים בקבוצה יקבלו את ההודעה. שני סימוני וי כחולים יופיעו רק כשכל המשתתפים בקבוצה יקראו את ההודעה שלכם.
פרטי הודעה
לכל הודעה שתשלחו תוכלו לראות מסך עם פרטי ההודעה, כולל מידע על מועד מסירת ההודעה, האם היא נקראה והאם הנמען פתח אותה.
כך נכנסים למסך פרטי ההודעה:
 1. פתחו צ'אט פרטי או קבוצתי.
 2. הקישו הקשה ארוכה על הודעה ששלחתם.
 3. הקישו על
  . לחלופין, הקישו על אפשרויות נוספות
  > פרטים.
במסך פרטי ההודעה מופיע המידע הבא:
נמסרה:
 • ההודעה נמסרה לטלפון או למכשיר מקושר של הנמען, אבל הוא עדיין לא ראה אותה.
נקראה או נראתה:
 • הנמען קרא את ההודעה או ראה את התמונה, קובץ השמע או סרטון הווידאו.
 • הנמען ראה את ההודעה הקולית אבל עדיין לא האזין לה.
הופעלה:
 • הנמען האזין להודעה הקולית שלכם.
שימו לב: כשנמען עוזב קבוצה, המסך פרטי ההודעה ימשיך להציג את המידע המקורי של כל הנמענים, כולל אותו נמען שעוזב את הקבוצה.
חסרים אישורי קריאה
אם אינכם רואים שני סימוני וי כחולים, סימן מיקרופון כחול או תווית "נפתחה" לצד הודעת טקסט או הודעה קולית ששלחתם:
 • ייתכן שאתם או הנמען כיביתם את אישורי הקריאה בהגדרות הפרטיות.
 • ייתכן שהנמען חסם אתכם.
 • ייתכן שהנמען לא פתח את ההודעה שלכם.
 • ייתכן שאתם או הנמען נתקלים בקשיי התחברות.
כיבוי אישורי קריאה
כדי לכבות את אישורי הקריאה, הקישו על אפשרויות נוספות
> הגדרות > פרטיות וכבו את אישורי קריאה.
שימו לב: הפעולה הזו לא תכבה את אישורי הקריאה בצ'אטים קבוצתיים, ולא תכבה אישורי הפעלה של הודעות קוליות. אין דרך לכבות את ההגדרות האלו.
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא