Oznámení o přečtení

Android
iOS
KaiOS
U každé vaší odeslané zprávy se zobrazují fajfky. které značí, že:
 • read receipts sent
  Zpráva byla úspěšně odeslána.
 • read receipts delivered
  Zpráva byla úspěšně doručena na telefon nebo jiné propojené zařízení příjemce.
 • read receipts
  Příjemce si vaši zprávu přečetl.

Upozornění:
 • Dvojitá fajfka se objeví poté, co bude zpráva doručena na jakékoli propojené zařízení příjemce, a to i když bude mít vypnutý telefon.
 • Ve skupinovém chatu se druhá fajfka objeví poté, co bude zpráva doručena všem. Dvě modré fajfky se zobrazí, jakmile si vaši zprávu všichni přečtou.
 • Při úpravě zprávy jsou oznámení o přečtení obnovena, takže opět uvidíte, kdo si aktualizovanou zprávu zobrazil.
 • Pokud se vám zobrazuje ikona hodin, znamená to, že zpráva ještě nebyla odeslána nebo doručena. Příčinou mohou být problémy s připojením.
 • Barvu fajfek ani hodin není možné změnit.

Obrazovka s informacemi o zprávě

Na obrazovce s informacemi o zprávě se zobrazí podrobnosti o tom, kdy byla odeslaná zpráva doručena, přečtena nebo přehrána příjemcem.
Upozornění: Pokud některý z členů skupinu opustí, obrazovka Informace o zprávě bude nadále zobrazovat původní informace o všech členech. Tedy včetně těch, kteří skupinu mezitím opustili.
Chcete-li zobrazit informace o zprávě:
 1. Otevřete individuální či skupinový chat.
 2. Dlouze stiskněte konkrétní odeslanou zprávu.
 3. Klepněte na ikonu 
  info
  . Případně můžete klepnout na ikonu Více možností 
  more options
  > Info.
Informace o zprávě obsahují následující podrobnosti:
Doručeno:
 • Zpráva byla doručena na telefon nebo propojená zařízení příjemce, ale ten si ji dosud nezobrazil.
Přečteno nebo Zobrazeno:
 • Příjemce si přečetl vaši zprávu nebo si zobrazil váš obrázek, zvukový soubor či video.
 • Příjemce vaši hlasovou zprávu viděl, ale zatím si ji nepřehrál.
Přehráno:
 • Příjemce si vaši hlasovou zprávu přehrál.

Oznámení o přečtení se nezobrazují

Pokud se vedle vaší odeslané zprávy či hlasové zprávy nezobrazují dvě modré fajfky, modrý mikrofon nebo popisek Otevřeno:
 • Vy nebo příjemce jste v Nastavení soukromí nejspíš nepovolili oznámení o přečtení.
 • Příjemce vás mohl zablokovat.
 • Příjemce možná ještě neotevřel vaši konverzaci.
 • Vy nebo příjemce máte zřejmě problém s internetovým připojením.
 • Pokud od vás někdo obdrží zprávu poprvé, oznámení o přečtení se vám nemusí zobrazit.
 • Ve vašem telefonu nebo v telefonu příjemce není správně nastavené datum a čas.

Jak oznámení o přečtení vypnout

Chcete-li oznámení o přečtení vypnout, klepněte na ikonu 
more options
> Nastavení > Soukromí a vypněte Oznámení o přečtení.
Upozornění:
 • Pokud si oznámení o přečtení vypnete, nemusí se vám zobrazovat, kdo si vaši aktualizaci stavu prohlíží. Ostatním se zase možná nebude zobrazovat, když si vy prohlížíte jejich aktualizaci stavu.
 • Toto nastavení nezabrání odesílání oznámení o přečtení ve skupinových chatech, ani oznámení o přehrání v případě hlasových zpráv. Tyto funkce vypnout nelze.
 • Pokud vypnete odesílání oznámení o přečtení, nebudou se vám zobrazovat oznámení o přečtení ani u ostatních.

Zodpověděli jsme vaši otázku?

Ano
Ne