Oznámení o přečtení

Android
iPhone
KaiOS
U každé vaší odeslané zprávy se zobrazují fajfky, které značí, že:
 • zpráva byla úspěšně odeslána,
 • zpráva byla úspěšně doručena na telefon nebo jiné propojené zařízení příjemce,
 • příjemce si vaši zprávu přečetl.
Upozornění:
 • Dvojitá fajfka se objeví poté, co bude zpráva doručena na jakékoli propojené zařízení příjemce, a to i když bude mít vypnutý telefon.
 • Ve skupinovém chatu se dvojitá fajfka objeví poté, co bude zpráva doručena všem účastníkům skupiny. Dvě modré fajfky se zobrazí tehdy, když si všichni účastníci skupiny vaši zprávu přečtou.
Informace o zprávě
U každé odeslané zprávy si můžete zobrazit informace o zprávě s podrobnostmi o tom, kdy byla doručena a kdy si ji příjemci přečetli nebo přehráli.
Chcete-li zobrazit informace o zprávě:
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Dlouze stiskněte konkrétní odeslanou zprávu.
 3. Klepněte na ikonu
  . Případně klepněte na ikonu Více možností
  > Info.
Informace o zprávě obsahují následující podrobnosti:
Doručeno:
 • Zpráva byla doručena na telefon nebo propojená zařízení příjemce, ale ten si ji dosud nezobrazil.
Přečteno nebo Zobrazeno:
 • Příjemce si přečetl vaši zprávu nebo si zobrazil váš obrázek, zvukový soubor či video.
 • V případě hlasové zprávy ji příjemce viděl, ale zatím si ji nepřehrál.
Přehráno:
 • Příjemce si vaši hlasovou zprávu přehrál.
Upozornění: Pokud některý z účastníků skupinu opustí, obrazovka s Informacemi o zprávě bude nadále zahrnovat původní informace o všech účastnících včetně těch, kteří skupinu mezitím mohli opustit.
Oznámení o přečtení se nezobrazují
Pokud se vedle vaší odeslané zprávy či hlasové zprávy nezobrazují dvě modré fajfky, modrý mikrofon nebo zpráva „Příloha otevřena“:
 • Vy nebo příjemce jste v nastavení soukromí nejspíš nepovolili oznámení o přečtení.
 • Příjemce vás mohl zablokovat.
 • Příjemce možná ještě neotevřel vaši konverzaci.
 • Vy nebo příjemce máte zřejmě problém s internetovým připojením.
Jak oznámení o přečtení vypnout
Chcete-li oznámení o přečtení vypnout, klepněte na ikonu Více možností
> Nastavení > Soukromí a vypněte funkci Oznámení o přečtení.
Upozornění: Toto nastavení nezabrání odesílání oznámení o přečtení ve skupinových chatech ani oznámení o přehrání v případě hlasových zpráv. Tyto funkce vypnout nelze.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne