Kontrola potvrdení o prečítaní

Android
iOS
KaiOS
Pri každej odoslanej správe sa zobrazia značky začiarknutia. Tu je význam jednotlivých značiek:
 • read receipts sent
  Správa sa úspešne odoslala.
 • read receipts delivered
  Správa bola úspešne doručená do príjemcovho telefónu alebo do niektorého z jeho prepojených zariadení.
 • read receipts
  Príjemca si vašu správu prečítal.

Poznámka:
 • Druhá značka začiarknutia sa objaví po doručení správy do akéhokoľvek prepojeného zariadenia príjemcu, aj keď je jeho telefón vypnutý.
 • V skupinovom chate sa druhá značka začiarknutia zobrazí vtedy, keď vašu správu dostanú všetci príjemcovia. Keď si vašu správu prečítajú všetci príjemcovia, zobrazia sa dve modré značky začiarknutia.
 • Ak správu upravíte, potvrdenie o prečítaní sa obnoví, aby ste mohli vidieť, kto si túto upravenú správu zobrazil.
 • Ak vidíte hodiny, znamená to, že správa ešte nebola odoslaná ani doručená. Dôvodom môžu byť problémy s pripojením.
 • Nie je možné zmeniť farbu značky začiarknutia alebo hodín.
Obrazovka s informáciami o správe
Na obrazovke s informáciami o správe sú zobrazené podrobnosti o tom, kedy bola vaša správa doručená alebo kedy si ju príjemca prečítal alebo prehral.
Upozornenie: Keď niektorý z členov opustí skupinu, na obrazovke Informácie o správe sa budú naďalej zobrazovať pôvodné informácie o všetkých členoch. A to aj vrátane člena, ktorý skupinu medzitým opustil.
Zobrazenie obrazovky s informáciami o správe:
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Podržte prst na odoslanej správe.
 3. Klepnite na ikonu
  info
  . Takisto môžete klepnúť na ikonu Ďalšie možnosti
  more options
  > Info.
Na obrazovke s informáciami o správe uvidíte tieto podrobnosti:
Doručená:
 • Vaša správa bola doručená do telefónu alebo prepojených zariadení príjemcu, ale ten si ju zatiaľ nezobrazil.
Prečítané alebo Zobrazené:
 • Príjemca si prečítal vašu správu alebo videl váš obrázok, zvukový súbor alebo video.
 • Príjemca videl vašu hlasovú správu, ale zatiaľ si ju neprehral.
Prehraná:
 • Príjemca si vašu hlasovú správu prehral.
Nezobrazujú sa potvrdenia o prečítaní
Vedľa odoslanej správy alebo hlasovej správy sa nezobrazujú dve modré značky začiarknutia, modrý mikrofón ani označenie Otvorené:
 • Vy alebo príjemca ste zrejme v nastaveniach súkromia nepovolili potvrdenia o prečítaní.
 • Príjemca vás mohol zablokovať.
 • Príjemca možno ešte vašu konverzáciu neotvoril.
 • Vy alebo príjemca máte zrejme problém s pripojením.
 • Keď niekto dostane vašu správu prvýkrát, potvrdenie o prečítaní vám nemusí byť odoslané.
 • Nastavenia dátumu a času na vašom telefóne alebo telefóne príjemcu sú nesprávne.
Vypnutie potvrdení o prečítaní
Ak chcete vypnúť potvrdenia o prečítaní, klepnite na ikonu
more options
> Nastavenia > Súkromie a vypnite Potvrdenia o prečítaní.
Poznámka:
 • Ak potvrdenia o prečítaní vypnete, možno nebudete môcť vidieť, kto si prezerá váš status. Ostatní tiež možno neuvidia, keď si budete prezerať ich status.
 • Týmto nastavením sa nevypnú potvrdenia o prečítaní v skupinových chatoch ani potvrdenia o prehraní v prípade hlasových správ. Tieto nastavenia nemožno vypnúť.
 • Ak vypnete odosielanie potvrdení o prečítaní, ani vy nebudete môcť vidieť potvrdenia o prečítaní od ostatných.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie