Jak upravit profil společnosti

Web a počítač
Android
iPhone
Profil společnosti umožňuje sdílet důležité informace o vaší společnosti, jako je například její jméno, adresa, kategorie, popis, e-mail či webové stránky. Uživatelé se tak k těmto informacím snadno dostanou, když si zobrazí váš profil.
Tip pro společnosti: Prostřednictvím kompletního a přesného profilu společností můžete informovat zákazníky a snížit počet dotazů, které od zákazníků dostáváte, například ohledně otevírací doby.
Chcete-li zobrazit profil společnosti, otevřete WhatsApp Web. Poté klikněte na ikonu Nabídky
> Profil.
Úprava profilové fotografie
 1. Klikněte na svoji profilovou fotografii.
 2. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Zobrazit fotografii, chcete-li zobrazit svou stávající profilovou fotografii.
  • Pořídit fotografii, chcete-li pořídit novou fotografii pomocí fotoaparátu počítače.
  • Nahrát fotografii, chcete-li nahrát stávající fotografii ze svých souborů.
  • Odebrat fotografii, chcete-li stávající profilovou fotografii odebrat.
Upozornění: Vaše profilová fotografie je automaticky nastavena jako veřejně přístupná. V tomto článku se dozvíte, jak nastavení ochrany osobních údajů změnit.
Úprava úvodní fotografie
 1. Klikněte na ikonu Upravit
  na úvodní fotografii.
 2. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Pořídit fotografii, chcete-li pořídit novou fotografii pomocí fotoaparátu počítače.
  • Nahrát fotografii, chcete-li nahrát stávající fotografii ze svých souborů.
  • Odebrat fotografii, chcete-li stávající úvodní fotografii odebrat.
Upozornění: Vaše úvodní fotografie je automaticky nastavena jako veřejně přístupná.
Úprava popisu společnosti
 1. Klikněte na ikonu Upravit
  vedle pole Popis společnosti.
 2. Proveďte požadované aktualizace.
 3. Klikněte na
  .
Úprava kategorie společnosti
 1. Klikněte na ikonu Upravit
  vedle pole Kategorie.
 2. Vyberte maximálně tři kategorie, do kterých vaše společnost spadá.
 3. Klikněte na ULOŽIT.
Úprava adresy společnosti
 1. Klikněte na ikonu Upravit
  vedle pole Adresa.
 2. Zadejte adresu společnosti.
 3. Klikněte na
  .
Úprava otevírací doby
 1. Klikněte na ikonu Upravit
  vedle pole Otevírací doba.
 2. Klikněte na požadovanou šablonu, kterou chcete použít k nastavení otevírací doby:
  • V URČENÝCH HODINÁCH: Zvolte konkrétní dny, kdy máte otevřeno. Pro každý den také můžete určit konkrétní otevírací dobu.
  • OTEVŘENO NEPŘETRŽITĚ: Zvolte konkrétní dny, kdy máte otevřeno.
  • POUZE PO DOMLUVĚ: Zvolte, ve které dny v týdnu má vaše společnost otevřeno na základě předchozí domluvy.
 3. Klikněte na ULOŽIT.
Úprava e-mailové adresy a webové stránky
 1. Klikněte na ikonu Upravit
  vedle pole, které chcete upravit.
 2. Aktualizujte své údaje.
 3. Klikněte na
  .
Úprava katalogu
 1. Klikněte na ZOBRAZIT NEBO UPRAVIT KATALOG a aktualizujte jej nebo vytvořte nový katalog.
 2. Podle potřeby do katalogu přidejte položky nebo je upravte. Další informace o tom, jak vytvořit a spravovat katalog, naleznete v tomto článku.
Úprava profilové informace
 1. Klikněte na ikonu Upravit
  vedle pole profilové informace.
 2. Aktualizujte své údaje.
 3. Klikněte na
  .
Upozornění: Název vaší společnosti, její umístění na mapě, telefonní číslo a propojené účty lze v aplikaci WhatsApp Business upravit pouze z mobilního zařízení.
Další informace
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne