Jak upravit profil společnosti

Web a počítač
Android
iPhone
Profil společnosti umožňuje sdílet důležité informace o vaší společnosti, jako je například její jméno, adresa, kategorie, popis, e-mail či webové stránky. Uživatelé se tak k těmto informacím snadno dostanou, když si zobrazí váš profil.
Tip pro společnosti: Prostřednictvím kompletního a přesného profilu společností můžete informovat zákazníky a snížit počet dotazů, které od zákazníků dostáváte, například ohledně otevírací doby.
Chcete-li zobrazit profil společnosti, otevřete aplikaci WhatsApp Business. Poté klepněte na ikonu Více možností
> Nástroje pro společnosti > Profil společnosti.
Úprava profilové fotografie
 1. Klepněte na svoji profilovou fotografii a poté na ikonu úprav
  .
  • Nebo klepněte na ikonu úprav
   na své úvodní fotografii a poté klepněte na Přidat nebo upravit profilovou fotografii.
 2. Klepněte na Fotoaparát a pořiďte novou fotografii, nebo vyberte stávající fotografii ze své Galerie. Můžete také odebrat svoji současnou profilovou fotografii klepnutím na ikonu Odstranit
  > ODEBRAT.
 3. Jakmile vyberete fotografii nebo pořídíte novou, podle potřeby ji ořízněte nebo otočte.
 4. Klepněte na HOTOVO.
Upozornění: Vaše profilová fotografie je automaticky nastavena jako veřejně přístupná. V tomto článku se dozvíte, jak nastavení ochrany osobních údajů změnit.
Úprava úvodní fotografie
 1. Na úvodní fotografii klepněte na ikonu úprav
  .
 2. Klepněte na Přidat nebo upravit úvodní fotografii.
 3. Klepněte na Fotoaparát a pořiďte novou fotografii, nebo vyberte stávající fotografii ze své Galerie. Chcete-li odebrat stávající úvodní fotografii, klepněte na ikonu Odstranit
  > ODEBRAT.
 4. Jakmile vyberete fotografii nebo pořídíte novou, podle potřeby ji ořízněte nebo otočte.
 5. Klepněte na HOTOVO.
Upozornění: Vaše úvodní fotografie je automaticky nastavena jako veřejně přístupná.
Úprava názvu a popisu společnosti
 1. Klepněte na ikonu úprav
  vedle pole, které chcete upravit.
 2. Proveďte požadované aktualizace.
 3. Klepněte na OK nebo ULOŽIT.
Úprava kategorie společnosti
 1. Klepněte na ikonu úprav
  vedle pole kategorie.
 2. Vyberte maximálně tři kategorie, do kterých vaše společnost spadá.
Úprava adresy společnosti
 1. Klepněte na ikonu úprav
  vedle pole adresy.
 2. Klepněte na pole Adresa společnosti a zadejte adresu společnosti.
 3. Umístění své společnosti na mapě můžete také aktualizovat klepnutím na NASTAVIT POLOHU NA MAPĚ nebo AKTUALIZOVAT POLOHU NA MAPĚ. Aktualizujte na mapě adresu své společnosti a klepněte na HOTOVO.
  Upozornění: Takto změníte pouze umístění své společnosti na mapě. Adresa, kterou jste zadali do pole adresy, zůstane stejná.
 4. Klepněte na ULOŽIT.
Úprava otevírací doby
 1. Klepněte na ikonu úprav
  vedle pole otevírací doby.
 2. Klepněte na Otevírací doba.
 3. Vyberte jednu z následujících šablon:
  • Otevřeno v určených hodinách: Zvolte konkrétní dny, kdy máte otevřeno. Pro každý den také můžete vybrat konkrétní otevírací dobu.
  • Otevřeno nepřetržitě: Zvolte dny v týdnu, kdy má vše společnost otevřeno.
  • Pouze po domluvě: Označte dny v týdnu, ve které si s vámi budou zákazníci moct domluvit schůzku.
 4. Klepněte na ULOŽIT.
Chcete-li otevírací dobu nastavit znovu, můžete také klepnout na ikonu Více možností
> Vymazat.
Úprava e-mailové adresy a webové stránky
 1. Klepněte na ikonu úprav
  vedle pole, které chcete upravit.
 2. Aktualizujte své údaje.
 3. Klepněte na ULOŽIT.
Změna propojených účtů na sociálních sítích
Pokud žádné propojené účty nemáte:
 1. Klepněte na Přidat Facebook nebo Instagram.
 2. Klepněte na Facebook nebo Instagram > POKRAČOVAT.
 3. Chcete-li svůj účet přidat do profilu společnosti, přihlaste se k němu.
Pokud už propojené účty máte:
 1. Klepnutím na ikonu úprav
  vedle názvu své stránky na Facebooku nebo účtu na Instagramu můžete propojené účty spravovat.
 2. Propojený účet můžete ve svém profilu skrýt nebo jej od účtu v aplikaci WhatsApp odpojit.
Úprava katalogu
 1. Chcete-li aktualizovat stávající katalog nebo vytvořit nový, klepněte na UPRAVIT.
 2. Podle potřeby do katalogu přidejte položky nebo je upravte. Další informace o tom, jak vytvořit a spravovat katalog, naleznete v tomto článku.
Úprava profilové informace
 1. Klepněte na ikonu úprav
  vedle pole profilové informace.
 2. V části Vyberte profilovou informaci si můžete si vytvořit vlastní profilovou informaci nebo vybrat jednu z přednastavených možností.
Změna telefonního čísla
Klepněte na ikonu úprav
vedle pole telefonního čísla > DALŠÍ a začněte s úpravou svého telefonního čísla.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne