Zobrazenie svojho QR kódu WhatsApp

Ako zobraziť svoj QR kód WhatsApp
Android
  1. Otvorte WhatsApp, klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
    a potom na Nastavenia.
  2. Klepnite na ikonu QR kódu vedľa svojho mena.
iPhone
  1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Nastavenia.
  2. Klepnite na ikonu QR kódu vedľa svojho mena.
Na iPhone 6s a novších môžete tiež podržať prst na ikone WhatsApp na domovskej obrazovke. Potom klepnite na Môj QR kód v ponuke akcií.
Pomocné zdroje:
Pomohlo vám to?
Áno
Nie