วิธีเปลี่ยนวอลเปเปอร์

WhatsApp ให้คุณสามารถปรับแต่งแชทของคุณได้โดยการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ คุณสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์สำหรับแชททั้งหมด หรือตั้งค่าวอลเปเปอร์สำหรับแชทที่เฉพาะเจาะจงได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกวอลเปเปอร์เฉพาะสำหรับโหมดมืดหรือโหมดสว่าง และหรี่แสงวอลเปเปอร์ของโหมดมืดได้
การเปลี่ยนวอลเปเปอร์สำหรับแชททั้งหมด
 1. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า > แชท > วอลเปเปอร์
  • หรือคุณสามารถเปิดแชท > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
   > วอลเปเปอร์
  • หากคุณใช้โหมดมืด คุณสามารถใช้แถบเลื่อนเพื่อหรี่แสงวอลเปเปอร์ปัจจุบันได้
 2. แตะเปลี่ยน
 3. เลือกหมวดหมู่วอลเปเปอร์ จากนั้นเลือกรูปภาพที่คุณต้องการตั้งเป็นวอลเปเปอร์
  • คุณยังสามารถแตะวอลเปเปอร์เริ่มต้นเพื่อคืนค่าเป็นวอลเปเปอร์เริ่มต้นของ WhatsApp ได้
 4. แตะตั้งค่าวอลเปเปอร์
การเปลี่ยนวอลเปเปอร์สำหรับแชทที่เฉพาะเจาะจง
 1. เปิดแชทที่คุณต้องการเปลี่ยนวอลเปเปอร์
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > วอลเปเปอร์
  • หากคุณใช้โหมดมืด คุณสามารถใช้แถบเลื่อนเพื่อหรี่แสงวอลเปเปอร์ปัจจุบันได้
 3. เลือกหมวดหมู่วอลเปเปอร์ จากนั้นเลือกรูปภาพที่คุณต้องการตั้งเป็นวอลเปเปอร์
  • คุณยังสามารถแตะวอลเปเปอร์เริ่มต้นเพื่อคืนค่าเป็นวอลเปเปอร์เริ่มต้นของ WhatsApp ได้
 4. แตะตั้งค่าวอลเปเปอร์
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่