Zmena tapety

Zmenou tapety si v aplikácii WhatsApp môžete prispôsobiť svoje chaty. Tapetu môžete zmeniť vo všetkých chatoch, prípadne si môžete nastaviť tapetu pre konkrétny chat. Taktiež si môžete vybrať tapety, ktoré budú špecifické pre tmavý alebo svetlý režim, a tiež stlmiť jas svojej tapety v tmavom režime.
Ako zmeniť tapetu vo všetkých chatoch
 1. Klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  > Nastavenia > Chaty > Tapeta.
  • Prípadne otvorte chat a klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
   > Tapeta.
  • Ak používate tmavý režim, môžete pomocou jazdca stlmiť jas aktuálnej tapety.
 2. Klepnite na ZMENIŤ.
 3. Vyberte kategóriu tapety a potom vyberte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako svoju tapetu.
  • Ak chcete obnoviť predvolenú tapetu v aplikácii WhatsApp, klepnite na Predvolená tapeta.
 4. Klepnite na NASTAVIŤ TAPETU.
Ako zmeniť tapetu v konkrétnom chate
 1. Otvorte chat, v ktorom chcete zmeniť tapetu.
 2. Klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  > Tapeta.
  • Ak používate tmavý režim, môžete pomocou jazdca stlmiť jas aktuálnej tapety.
 3. Vyberte kategóriu tapety a potom vyberte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako svoju tapetu.
  • Ak chcete obnoviť predvolenú tapetu aplikácie WhatsApp, klepnite na Predvolená tapeta.
 4. Klepnite na NASTAVIŤ TAPETU.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie