چگونگی تغییر کاغذ دیواریتان

واتساپ امکان می‌دهد با تغییر کاغذ دیواری، گفتگوهایتان را شخصی‌سازی کنید. می‌توانید کاغذ دیواری را برای همه گفتگوها تغییر دهید تا برای یک گفتگوی خاص کاغذ دیواری تنظیم کنید. همچنین می‌توانید کاغذ دیواری‌هایی مخصوص حالت‌‌های تیره یا روشن انتخاب کنید و نور کاغذ دیواری حالت تیره را تغییر دهید.
تغییر کاغذ دیواری برای همه گفتگوها
 1. گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات > گفتگوها > کاغذ دیواری را بزنید.
  • یا اینکه گفتگویی را باز کنید > گزینه‌های بیشتر
   > کاغذ دیواری را بزنید.
  • اگر از حالت تیره استفاده می‌کنید می‌توانید از نوار لغزنده برای تغییر نور کاغذ دیواری فعلی خود استفاده کنید.
 2. تغییر را بزنید.
 3. دسته کاغذ دیواری را انتخاب کنید و سپس تصویری را که می‌خواهید به عنوان کاغذ دیواری تنظیم کنید، انتخاب کنید.
  • همچنین می‌توانید برای بازیابی کاغذ دیواری پیش‌فرض واتساپ، کاغذ دیواری پیش‌فرض را بزنید.
 4. تنظیم کاغذ دیواری را بزنید.
تغییر کاغذ دیواری برای یک گفتگوی خاص
 1. گفتگویی را که می‌خواهید کاغذ دیواریش را تغییر دهید، باز کنید.
 2. گزینه‌های بیشتر
  > کاغذ دیواری را بزنید.
  • اگر از حالت تیره استفاده می‌کنید می‌توانید از نوار لغزنده برای تغییر نور کاغذ دیواری فعلی خود استفاده کنید.
 3. دسته کاغذ دیواری را انتخاب کنید و سپس تصویری را که می‌خواهید به عنوان کاغذ دیواری تنظیم کنید، انتخاب کنید.
  • همچنین می‌توانید برای بازیابی کاغذ دیواری پیش‌فرض واتساپ، کاغذ دیواری پیش‌فرض را بزنید.
 4. تنظیم کاغذ دیواری را بزنید.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر