การเปลี่ยนวอลเปเปอร์

Android
คุณสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ของแชทได้ใน WhatsApp > ตัวเลือกเพิ่มเติม
> การตั้งค่า > แชท > วอลเปเปอร์
หรือสามารถเปิดแชท > ตัวเลือกเพิ่มเติม
> วอลเปเปอร์
คุณสามารถเลือกจากรูปภาพของคุณเองจากแกลเลอรี่สีพื้นไลบรารีวอลเปเปอร์ หรือค่าเริ่มต้น
วอลเปเปอร์เดียวกันจะใช้กับทุกแชท ไม่สามารถใช้วอลล์เปเปอร์แตกต่างกันต่อแชทได้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่