วิธีส่งข้อความเสียง

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Mac
การรับส่งข้อความเสียง WhatsApp ช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้ติดต่อหรือกลุ่มได้ทันที คุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อส่งข้อความที่สำคัญและจำเป็นต้องส่งอย่างรวดเร็วได้ ระบบจะดาวน์โหลดทุกข้อความเสียงโดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถบันทึก ฟังตัวอย่าง และบันทึกการอัปเดตสถานะอีกครั้งได้ ก่อนแชร์กับผู้ติดต่อที่เลือก ผู้ติดต่อจะสามารถฟังสถานะและเห็นภาพความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นขณะเล่นไฟล์เสียง
วิธีส่งข้อความเสียง
 1. เปิดแชทที่คุณต้องการส่งข้อความเสียง
 2. กด
  ถัดจากช่องข้อความแล้วเริ่มพูด คุณยังสามารถปัดขึ้นเพื่อบันทึกแบบแฮนด์ฟรีได้ด้วย หมายเหตุ: หากคุณเห็น
  ให้แตะที่ไอคอนเพื่อสลับไปเป็น
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้นำนิ้วมือออกจากปุ่ม
  เพื่อส่งข้อความโดยอัตโนมัติ หรือหากคุณกำลังบันทึกแบบแฮนด์ฟรี ให้แตะ
  เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราวและฟังตัวอย่างข้อความของคุณก่อนส่ง แตะ
  เพื่อบันทึกต่อ
หมายเหตุ:
 • ขณะที่บันทึก คุณสามารถเลื่อน
  เพื่อยกเลิกและลบข้อความเสียงได้
 • หากช่วงต้นของข้อความไม่ได้รับการบันทึก คุณอาจต้องรอสักครู่ก่อนพูด
สำหรับข้อความเสียงที่ส่งแล้ว
 • สำหรับข้อความที่ผู้รับทั้งหมดยังไม่ได้เปิดเล่น แต่อาจมีบางคนที่เปิดเล่นแล้ว
 • สำหรับข้อความที่ผู้รับทั้งหมดเปิดเล่นแล้ว
วิธีบันทึกและส่งสถานะด้วยเสียง
คุณสามารถบันทึกและส่งสถานะด้วยเสียงที่มีความยาวสูงสุด 30 วินาที
 1. แตะแท็บอัปเดต
 2. แตะ
  > ไอคอนดินสอ
 3. กด
  ค้างไว้แล้วเริ่มพูด
 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้นำนิ้วมือออกจากปุ่ม
 5. เลือกผู้ติดต่อหรือแชทกลุ่มที่ต้องการแชร์การอัปเดต
 6. แตะ
  เพื่อส่งสถานะเสียง
หมายเหตุ: หากไม่ได้บันทึกข้อความเริ่มต้น คุณอาจต้องรอสักครู่ก่อนเริ่มพูด
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่