Posielanie hlasových správ

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Ak sa vám nechce písať správu, môžete nahrať a odoslať hlasovú správu.
Ako odoslať hlasovú správu
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Uistite sa, že je zvolená možnosť Poslať správu.
 3. Na nahratie hlasovej správy stlačte HLAS > HLAS a začnite rozprávať.
 4. Nahrávanie ukončíte stlačením Zastaviť.
 5. Potom môžete:
  • Stlačením Prehrať si hlasovú správu vypočujete.
  • Stlačením ODOSLAŤ hlasovú správu odošlete.
  • Stlačením Odstrániť hlasovú správu odstránite.
Upozornenie: Ak sa nenahral začiatok vašej správy, budete musieť sekundu počkať, než začnete hovoriť.
Pri odoslaných hlasových správach sa vám zobrazí:
 • Zelený mikrofón
  pri hlasových správach, ktoré si príjemcovia doposiaľ neprehrali.
 • Modrý mikrofón
  pri hlasových správach, ktoré si príjemcovia prehrali.
Upozornenie: Video nižšie platí iba pre používateľov aplikácie WhatsApp s telefónmi JioPhone alebo JioPhone 2.

Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie