Posielanie hlasových správ

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Hlasové správy aplikácie WhatsApp vám umožňujú rýchlu komunikáciu s kontaktmi alebo skupinami. Môžete pomocou nich doručiť dôležité informácie, pri ktorých záleží na čase. Všetky hlasové správy sa sťahujú automaticky.
Prostredníctvom statusu môžete tiež nahrávať a zdieľať hlasové aktualizácie.
Pred odoslaním si môžete aktualizáciu statusu vypočuť a prípadne ju nahrať znova. Následne môžete svoju aktualizáciu zdieľať s vybratými kontaktmi, ktoré si ju budú môcť vypočuť a vizuálne znázorniť počas prehrávania.
Ako odoslať hlasovú správu
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Klepnite na ikonu mikrofónu
  , podržte ju a začnite hovoriť.
 3. Po dokončení pustite ikonu mikrofónu
  . a hlasová správa sa automaticky odošle.
Nahrávanie hlasovej správy môžete počas nahrávania kedykoľvek zrušiť potiahnutím prsta
.
Ako nahrať dlhšiu hlasovú správu
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Klepnite na ikonu mikrofónu
  , podržte ju a začnite hovoriť.
 3. Potiahnutím prsta nahor uzamknete nahrávanie.
 4. Správu po dokončení odošlete klepnutím na Odoslať
  .
Počas nahrávania dlhšej hlasovej správy môžete klepnutím na Zrušiť nahrávanie zrušiť. Takisto môžete klepnúť na červené tlačidlo pozastavenia
, čím pozastavíte nahrávanie a budete si môcť vypočuť svoju správu nanečisto. Ak chcete pokračovať v nahrávaní tej istej hlasovej správy, klepnite na ikonu s červeným mikrofónom
.
Ako nahrať a odoslať hlasovú aktualizáciu statusu
Hlasové aktualizácie, ktoré môžete nahrať a zdieľať, môžu trvať až 30 sekúnd.
 1. Otvorte svoju kartu Status.
 2. Vyberte možnosť textu
  .
 3. V textovom editore klepnite na mikrofón
  , podržte na ňom prst a začnite hovoriť.
 4. Po dokončení pustite ikonu mikrofónu
  . Vyberte kontakt alebo skupinový chat, s ktorým chcete zdieľať svoju aktualizáciu.
 5. Klepnite na ikonu
  .
Poznámka: Na niektorých zariadeniach budete musieť sekundu počkať, než začnete hovoriť, aby sa nahral aj začiatok vašej správy.
Pri odoslaných hlasových správach sa vám zobrazí:
 • Ikona sivého mikrofónu
  v prípade hlasových správ, ktoré si ešte neprehrali všetci príjemcovia (niektorí príjemcovia si ich už však možno prehrali).
 • Ikona modrého mikrofónu
  v prípade hlasových správ, ktoré si už prehrali všetci príjemcovia.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie