Posielanie hlasových správ

Android
iPhone
Web a počítač
Hlasové správy aplikácie WhatsApp vám umožňujú rýchlu komunikáciu s kontaktmi alebo skupinami. Môžete pomocou nich doručiť dôležité informácie, pri ktorých záleží na čase. Práve preto sa všetky hlasové správy sťahujú automaticky.

Ako odoslať hlasovú správu
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Klepnite na ikonu mikrofónu
  , podržte ju a začnite hovoriť.
 3. Po dokončení pustite ikonu mikrofónu
  a hlasová správa sa automaticky odošle.
Nahrávanie hlasovej správy môžete počas nahrávania kedykoľvek zrušiť potiahnutím prsta doľava.
Odoslanie dlhšej hlasovej správy
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Klepnite na ikonu mikrofónu
  , podržte ju a začnite hovoriť.
 3. Potiahnutím prsta nahor uzamknete nahrávanie.
Takisto môžete klepnúť na červené tlačidlo pozastavenia
, čím pozastavíte nahrávanie a budete si môcť vypočuť svoju správu nanečisto. Ak chcete pokračovať v nahrávaní tej istej hlasovej správy, klepnite na ikonu s červeným mikrofónom
.
Pri odoslaných hlasových správach sa vám zobrazí:
 • Ikona sivého mikrofónu
  v prípade hlasových správ, ktoré si ešte neprehrali všetci príjemcovia (niektorí príjemcovia si ich už však možno prehrali).
 • Ikona modrého mikrofónu
  v prípade hlasových správ, ktoré si už prehrali všetci príjemcovia.
Poznámka: Na niektorých zariadeniach budete musieť sekundu počkať, než začnete hovoriť, aby sa nahral aj začiatok vašej správy.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie