Jak wysyłać wiadomości głosowe?

Android
iPhone
KaiOS
Internet i komputer
Wiadomości głosowe WhatsApp umożliwiają natychmiastowe komunikowanie się z kontaktami lub grupami. Możesz z nich korzystać, aby wysyłać ważne i pilne informacje. Wszystkie wiadomości głosowe pobierane są automatycznie.
Możesz również nagrywać i udostępniać uaktualnienia statusu głosowego.
Przed wysłaniem uaktualnienia statusu możesz odsłuchać jego wersję roboczą i w razie potrzeby nagrać je ponownie. Następnie możesz udostępnić uaktualnienie wybranym kontaktom. Będą oni mogli odsłuchać uaktualnienie statusu oraz zobaczyć wizualizację towarzyszącą mu podczas odtwarzania.
Wysyłanie wiadomości głosowej
 1. Otwórz czat indywidualny lub grupę.
 2. Stuknij i przytrzymaj ikonę mikrofonu
  i zacznij mówić.
 3. Kiedy skończysz, zdejmij palec z ikony mikrofonu
  . Wiadomość głosowa zostanie wysłana automatycznie.
Podczas nagrywania wiadomości możesz przesunąć w lewo
, aby anulować nagranie.
Nagrywanie dłuższej wiadomości głosowej
 1. Otwórz czat indywidualny lub grupę.
 2. Stuknij i przytrzymaj ikonę mikrofonu
  i zacznij mówić.
 3. Przesuń w górę, aby uruchomić nagrywanie bez użycia rąk.
 4. Kiedy skończysz, stuknij Wyślij
  , aby wysłać wiadomość.
Podczas nagrywania dłuższej wiadomości głosowej możesz ją anulować, stukając opcję Anuluj. Możesz też kliknąć czerwony przycisk pauzy
, aby zatrzymać nagrywanie lub odsłuchać wersję roboczą swojej wiadomości. Kliknij czerwoną ikonę mikrofonu
, aby kontynuować nagrywanie w tej samej wiadomości głosowej.
Nagrywanie i wysyłanie uaktualnienia statusu głosowego
Możesz nagrywać i udostępniać uaktualnienia głosowe trwające do 30 sekund.
 1. Otwórz kartę Status.
 2. Wybierz opcję wprowadzania tekstu
  .
 3. W edytorze tekstu stuknij ikonę mikrofonu
  i przytrzymaj ją, a następnie zacznij mówić.
 4. Kiedy skończysz, zdejmij palec z ikony mikrofonu
  . Wybierz kontakt lub czat grupowy, któremu chcesz udostępnić uaktualnienie.
 5. Stuknij
  .
Uwaga: na niektórych telefonach początek wiadomości może się nie nagrać, odczekaj więc krótką chwilę, zanim zaczniesz mówić.
Obok wysłanych wiadomości głosowych zobaczysz:
 • Szary mikrofon
  przy wiadomościach głosowych, które nie zostały odtworzone przez wszystkich odbiorców (ale mogły zostać odtworzone przez niektórych z nich).
 • Niebieski mikrofon
  przy wiadomościach głosowych odsłuchanych przez wszystkich odbiorców.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie