વોઇસ મેસેજ કેવી રીતે મોકલવા

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Mac
WhatsApp વોઇસ મેસેજિંગ તમને સંપર્કો કે ગ્રૂપ સાથે તરત વાત કરવાની સગવડ પૂરી પાડે છે. તમે મહત્ત્વની અને સમયસર પહોંચાડવી જરૂરી હોય તેવી માહિતી માટે તેને વાપરી શકો છો. બધા વોઇસ મેસેજ આપમેળે ડાઉનલોડ થાય છે.
પસંદ કરેલા સંપર્કો સાથે સ્ટેટસ અપડેટ શેર કરતા પહેલાં તમે તેને રેકોર્ડ, પ્રિવ્યૂ અને ફરી રેકોર્ડ પણ કરી શકો છો. તમારો મેસેજ મેળવનારા તમારા સ્ટેટસને સાંભળી શકે છે અને ઓડિયો પ્લે થાય ત્યારે એક્ટિવ વિઝ્યુલાઇઝેશન જોઈ શકે છે.
વોઇસ મેસેજ આવી રીતે મોકલો
 1. તમે જે ચેટમાં વોઇસ મેસેજ મોકલવા માગતા હો, તે ચેટ ખોલો.
 2. લખવાના ખાનાની બાજુમાં
  પર દબાવી રાખો, પછી બોલવાનું શરૂ કરો. હેન્ડ્સ-ફ્રી રેકોર્ડિંગ માટે તમે ઉપર પણ સરકાવી શકો છો. નોંધ: જો તમને તેના બદલે
  દેખાય, તો
  પર સ્વિચ કરવા માટે આઇકન પર દબાવો.
 3. તમે આ કરી લો એટલે, આપમેળે તમારો મેસેજ મોકલવા માટે
  પરથી તમારી આંગળી દૂર કરો. અથવા, જો તમે હેન્ડ્સ-ફ્રી રેકોર્ડિંગ કરતા હો, તો રેકોર્ડિંગ રોકવા માટે અને મોકલતા પહેલાં તમારા મેસેજના ડ્રાફ્ટનો પ્રિવ્યૂ જોવા માટે
  પર દબાવો. રેકોર્ડિંગ ચાલુ રાખવા માટે
  પર દબાવી શકો છો.
નોંધ:
 • રેકોર્ડિંગ કરતી વખતે તમારો વોઇસ મેસેજ રદ કે ડિલીટ કરવા માટે તમે
  ને સરકાવી શકો છો.
 • જો તમારા મેસેજનો શરૂઆતનો ભાગ રેકોર્ડ ન થયો હોય, તો તમારે બોલતા પહેલાં એક સેકન્ડ રાહ જોઈને બોલવું પડી શકે છે.
તમે મોકલેલા વોઇસ મેસેજ પર
 • દર્શાવે છે કે મેસેજ મેળવનારા બધા લોકોએ મેસેજ પ્લે કર્યો નથી, પરંતુ કેટલાકે તેને પ્લે કર્યો હોઈ શકે.
 • દર્શાવે છે કે મેસેજ મેળવનાર દરેક વ્યક્તિએ મેસેજ પ્લે કર્યો છે.
વોઇસ સ્ટેટસ રેકોર્ડ કરીને આવી રીતે મોકલો
તમે વધુમાં વધુ 30 સેકન્ડનું વોઇસ સ્ટેટસ રેકોર્ડ કરીને મોકલી શકો છો.
 1. અપડેટ ટેબ પર દબાવો.
 2. > પેન્સિલના આઇકન પર દબાવો.
 3. પર દબાવી રાખો, પછી બોલવાનું શરૂ કરો.
 4. તમે રેકોર્ડિંગ કરવાનું પૂરું કરી લો, ત્યારે
  પરથી તમારી આંગળી ઉઠાવી લો.
 5. તમે તમારી અપડેટ જે સંપર્ક કે ગ્રૂપ ચેટ સાથે શેર કરવા માગતા હો, તેને પસંદ કરો.
 6. તમારું વોઇસ સ્ટેટસ મોકલવા માટે
  પર દબાવો.
નોંધ: જો તમારા મેસેજનો શરૂઆતનો ભાગ રેકોર્ડ ન થયો હોય, તો તમારે બોલતા પહેલાં એક સેકન્ડ રાહ જોઈને બોલવું પડી શકે છે.
સંબંધિત લેખો:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં