Jak odesílat hlasové zprávy

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Díky hlasovým zprávám v aplikaci WhatsApp můžete s kontakty nebo skupinami komunikovat rychle a bezprostředně. Pomocí hlasových zpráv můžete odesílat důležité a neodkladné informace. Všechny hlasové zprávy jsou stahovány automaticky.
Hlasové zprávy můžete nahrát a sdílet také jako svůj stav.
Před odesláním aktualizace stavu si můžete zobrazit náhled a případně zprávu nahrát znovu. Následně můžete aktualizaci stavu sdílet s vybranými kontakty. Ty si váš stav budou moct poslechnout a během poslechu se jim bude zobrazovat vizualizace.
Odesílání hlasových zpráv
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Klepněte na ikonu mikrofonu
  , přidržte ji a začněte mluvit.
 3. Až budete mít hotovo, zvedněte z ikony mikrofonu
  prst. Hlasová zpráva bude automaticky odeslána.
Nahrávání hlasové zprávy můžete v jeho průběhu kdykoli zrušit přetažením ikony mikrofonu
.
Nahrávání delších hlasových zpráv
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat.
 2. Klepněte na ikonu mikrofonu
  , přidržte ji a začněte mluvit.
 3. Přetáhnete-li ikonu mikrofonu prstem nahoru, nahrávání tak uzamknete a můžete v nahrávání zprávy pokračovat, aniž byste museli prst na obrazovce stále držet.
 4. Až budete mít hotovo, klepněte na Odeslat
  . Tím hlasovou zprávu odešlete.
Nahrávání delší hlasové zprávy můžete v jeho průběhu kdykoliv zrušit klepnutím na Zrušit. Také můžete klepnout na červené tlačítko pro pozastavení
a nahrávání tak pozastavit nebo si zprávu přehrát ještě předtím, než ji odešlete. Budete-li chtít v nahrávání dané hlasové zprávy pokračovat, klepněte na červenou ikonu mikrofonu
.
Jak nahrát a odeslat aktualizaci stavu v podobě hlasové zprávy
Můžete nahrát až 30sekundové hlasové zprávy a sdílet je jako aktualizace stavu.
 1. Otevřete záložku Stav.
 2. Vyberte ikonu tužky
  .
 3. V nástroji pro psaní klepněte na ikonu mikrofonu
  , podržte ji a začněte mluvit.
 4. Až budete mít hotovo, zvedněte z ikony mikrofonu
  prst. Vyberte kontakt či skupinu, se kterými chcete sdílet svoji aktualizaci.
 5. Klepněte na ikonu
  .
Upozornění: Na některých telefonech je po stisknutí ikony mikrofonu potřeba vteřinu počkat a až poté začít mluvit, aby se nahrál i začátek zprávy.
U každé odeslané hlasové zprávy uvidíte:
 • Ikonu šedého mikrofonu
  u hlasových zpráv, které si nepřehráli všichni příjemci (ale někteří možná ano).
 • Ikonu modrého mikrofonu
  u hlasových zpráv, které si přehráli všichni příjemci.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne