วิธีลบแชท

Android
iPhone
KaiOS
การลบแชทส่วนตัว
  1. ในแท็บแชท ให้ปัดแชทที่ต้องการลบไปทางซ้าย
  2. แตะเพิ่มเติม > ลบแชท > ลบแชท
หรือแตะแก้ไขที่มุมบนสุดของแท็บแชท > เลือกแชทที่ต้องการลบ > แตะลบ > ลบแชท
การลบแชทกลุ่ม
หากต้องการลบแชทกลุ่ม คุณจะต้องออกจากกลุ่มก่อน:
  1. ในแท็บแชท ให้ปัดแชทกลุ่มที่ต้องการลบไปทางซ้าย
  2. แตะเพิ่มเติม > ออกจากกลุ่ม > ออกจากกลุ่ม
  3. ปัดแชทกลุ่มไปทางซ้าย > แตะลบกลุ่ม > ลบกลุ่ม
การลบแชททั้งหมดในครั้งเดียว
  1. ไปที่การตั้งค่า WhatsApp > แชท > ลบแชททั้งหมด
  2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ > แตะลบแชททั้งหมด
แชทส่วนตัวจะถูกลบออกจากแท็บแชท อย่างไรก็ตาม แชทกลุ่มจะยังแสดงบนแท็บแชท และคุณจะยังเป็นส่วนหนึ่งของแชทกลุ่มเว้นแต่คุณจะเลือกออกจากกลุ่ม
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่