วิธีลบแชท

Android
iOS
KaiOS
วิธีลบแชทส่วนตัว
  1. ในแท็บแชท ให้ปัดแชทที่ต้องการลบไปทางซ้าย
  2. แตะเพิ่มเติม > ลบแชท > ลบแชท
หรือแตะแก้ไขที่มุมบนสุดของแท็บแชท > เลือกแชทที่ต้องการลบ > แตะลบ > ลบแชท
วิธีลบแชทกลุ่ม
หากต้องการลบแชทกลุ่ม คุณจะต้องออกจากกลุ่มก่อน
  1. ในแท็บแชท ให้ปัดแชทกลุ่มที่ต้องการลบไปทางซ้าย
  2. แตะเพิ่มเติม > ออกจากกลุ่ม > ออกจากกลุ่ม
  3. ปัดแชทกลุ่มไปทางซ้าย > แตะลบกลุ่ม > ลบกลุ่ม
หมายเหตุ: หากกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน คุณสามารถค้นหากลุ่มได้ด้วยการแตะที่ชุมชน หรือค้นหาได้ด้วยการพิมพ์ชื่อกลุ่มในแถบค้นหา
วิธีลบแชททั้งหมดในครั้งเดียว
  1. ไปที่การตั้งค่า WhatsApp > แชท > ลบแชททั้งหมด
  2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ > แตะลบแชททั้งหมด
แชทส่วนตัวจะถูกลบออกจากแท็บแชท อย่างไรก็ตาม แชทกลุ่มจะยังแสดงบนแท็บแชท และคุณจะยังเป็นส่วนหนึ่งของแชทกลุ่มเว้นแต่คุณจะเลือกออกจากกลุ่ม
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่