วิธีลบแชท

Android
iPhone
KaiOS
การลบแชทส่วนตัว
 1. ในแท็บแชท ให้แตะแชทส่วนตัวที่ต้องการลบค้างไว้
 2. แตะลบ
  > ลบ
การลบแชทกลุ่ม
หากต้องการลบแชทกลุ่ม คุณจะต้องออกจากกลุ่มก่อน
 1. ในแท็บแชท ให้แตะแชทกลุ่มที่ต้องการลบค้างไว้
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > ออกจากกลุ่ม > ออก
 3. แตะแชทกลุ่มค้างไว้อีกครั้ง แล้วแตะลบ
  > ลบ
การลบแชททั้งหมดในครั้งเดียว
 1. ในแท็บแชท ให้แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า > แชท > ประวัติการแชท
 2. แตะลบแชททั้งหมด
แชทส่วนตัวและการอัปเดตสถานะจะถูกลบจากแท็บแชท อย่างไรก็ตาม แชทกลุ่มจะยังแสดงบนแท็บแชท และคุณจะยังเป็นส่วนหนึ่งของแชทกลุ่มเว้นแต่คุณจะเลือกออกจากกลุ่ม
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่