Odstránenie chatov

Android
iPhone
Odstránenie individuálneho chatu
 1. Na karte Chaty podržte prst na individuálnom chate, ktorý chcete odstrániť.
 2. Klepnite na Odstrániť
  > ODSTRÁNIŤ.
Odstránenie skupinového chatu
Ak chcete odstrániť skupinový chat, najskôr musíte opustiť skupinu.
 1. Na karte Chaty podržte prst na skupinovom chate, ktorý chcete odstrániť.
 2. Klepnite na Ďalšie možnosti
  > Opustiť skupinu > OPUSTIŤ.
 3. Znova podržte prst na chate a potom klepnite na Odstrániť
  > ODSTRÁNIŤ.
Odstránenie všetkých chatov naraz
 1. Na karte Chaty klepnite na Ďalšie možnosti
  > Nastavenia > Chaty > História chatu.
 2. Klepnite na Odstrániť všetky chaty.
Z karty Chaty sa odstránia individuálne chaty aj aktualizácie statusu. Skupinové chaty však budú naďalej viditeľné na karte Chaty a stále budete patriť do týchto skupín, kým ich neopustíte.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie