Jak usuwać czaty?

Android
iPhone
KaiOS
Usuwanie czatu indywidualnego
 1. W zakładce Czaty dotknij i przytrzymaj czat, który chcesz usunąć.
 2. Dotknij Usuń
  > USUŃ.
Usuwanie czatu grupowego
Aby usunąć czat grupowy, należy najpierw opuścić daną grupę.
 1. W zakładce Czaty dotknij i przytrzymaj grupę, którą chcesz usunąć.
 2. Dotknij więcej opcji
  > Wyjdź z grupy > WYJDŹ.
 3. Ponownie dotknij i przytrzymaj grupę, następnie dotknij Usuń
  > USUŃ.
Usuwanie wszystkich czatów jednocześnie
 1. W zakładce Czaty dotknij więcej opcji
  > Ustawienia > Czaty > Historia czatów.
 2. Dotknij Usuń wszystkie czaty.
Czaty indywidualne oraz aktualizacje statusu zostaną usunięte z zakładki Czaty. Czaty grupowe pozostaną jednak widoczne w zakładce Czaty i nadal będziesz ich uczestnikiem, dopóki ich nie opuścisz.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie