כיצד למחוק צ‘אטים

Android
iPhone
מחיקת צ׳אט פרטי
 1. בלשונית צ׳אטים, הקישו הקשה ארוכה על הצ׳אט הפרטי שברצונכם למחוק.
 2. הקישו על מחק
  > מחק.
מחיקת צ׳אט קבוצתי
כדי למחוק צ׳אט קבוצתי, יש לצאת תחילה מהקבוצה.
 1. בלשונית צ׳אטים, הקישו הקשה ארוכה על הצ׳אט הקבוצתי שברצונכם למחוק.
 2. הקישו על אפשרויות נוספות
  > יציאה מהקבוצה > יציאה.
 3. הקישו שוב הקשה ארוכה על הצ׳אט הקבוצתי, ואז הקישו על מחק
  > מחק.
מחיקת כל הצ׳אטים בפעם אחת
 1. בלשונית צ׳אטים, הקישו על אפשרויות נוספות
  > הגדרות > צ׳אטים > היסטוריית הצ׳אט.
 2. הקישו על מחק את כל הצ׳אטים.
צ׳אטים פרטיים וסטטוסים יימחקו מלשונית צ׳אטים. עם זאת, הצ׳אטים הקבוצתיים ימשיכו להופיע בלשונית הצ‘אטים, ותוכלו להמשיך להשתתף בהם אלא אם כן תצאו מהם.
מקורות קשורים:
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא