چگونگی حذف گفتگوها

اندروید
iPhone
حذف گفتگوی انفرادی
  1. در برگه گفتگوها، گفتگویی که می‌خواهید حذف کنید را به چپ بکشید.
  2. بیشتر > حذف گفتگو > حذف گفتگو را بزنید.
یا اینکه، ویرایش در گوشه بالای برگه گفتگوها را بزنید > گفتگویی که می‌خواهید حذف کنید را انتخاب کنید > حذف > حذف گفتگو را بزنید.
حذف گفتگوی گروهی
برای حذف گفتگوی گروهی، ابتدا باید از گروه خارج شوید:
  1. در برگه گفتگوها، گفتگوی گروهی را که می‌خواهید حذف کنید بسته به تنظیمات زبان به راست یا چپ بکشید.
  2. بیشتر > خروج از گروه > خروج از گروه را بزنید.
  3. گفتگوی گروهی را به چپ بکشید > حذف گروه > حذف گروه را بزنید.
حذف یک‌باره همه گفتگوها
  1. به تنظیمات > گفتگوها > حذف تمام گفتگوها بروید.
  2. شماره تلفن خود را وارد کرده > حذف همه گفتگوها را بزنید.
گفتگوهای انفرادی از برگه گفتگوها حذف خواهند شد. با این حال، گفتگوهای گروهی در برگه گفتگوها قابل مشاهده خواهند ماند و تا زمانی که از آن‌ها خارج نشوید، بخشی از آن‌ها باقی خواهید ماند.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر