نحوه حذف گفتگوها

اندروید
iOS
KaiOS
حذف گفتگوی دونفره
  1. در برگه گفتگوها، گفتگویی را که می‌خواهید حذف کنید تند به راست بکشید.
  2. روی بیشتر > حذف گفتگو > حذف گفتگو ضربه بزنید.
همچنین، روی ویرایش در گوشه بالای برگه گفتگوها ضربه بزنید > گفتگویی را که می‌خواهید حذف کنید انتخاب کنید > روی حذف > حذف گفتگو ضربه بزنید.
حذف گفتگوی گروهی
برای حذف گفتگوی گروهی، ابتدا باید از گروه خارج شوید:
  1. در برگه گفتگوها، گفتگوی گروهی را که می‌خواهید حذف کنید تند به راست بکشید.
  2. روی بیشتر > خروج از گروه > خروج از گروه ضربه بزنید.
  3. گفتگوی گروهی را تند به راست بکشید > روی حذف گروه > حذف گروه ضربه بزنید.
توجه: اگر گروهی بخشی از انجمن است، می‌توانید آن گروه را با ضربه زدن روی انجمن پیدا کنید. همچنین می‌توانید با نوشتن نام گروه در نوار جستجو، آن را جستجو کنید.
حذف هم‌زمان همه گفتگوها
  1. به تنظیمات واتساپ > گفتگوها > حذف همه گفتگوها بروید.
  2. شماره تلفنتان را وارد کنید > روی پاک کردن همه گفتگوها ضربه بزنید.
گفتگوهای دونفره از برگه گفتگوها حذف می‌شود. با‌ این‌ حال، گفتگوهای گروهی هنوز در برگه گفتگوها قابل‌مشاهده خواهد ماند و تا زمانی که از آن‌ها خارج نشوید بخشی از آن‌ها باقی خواهید ماند.
توجه: پس‌از حذف کردن گفتگو، امکان بازگشت آن وجود ندارد. واتساپ نمی‌تواند گفتگوهای حذف‌شده را برای شما بازیابی کند. فقط در‌صورتی که آخرین نسخه پشتیبانتان قبل‌از حذف گفتگو ایجاد شده باشد، می‌توانید گفتگوهای حذف‌شده را بازیابی کنید. لطفاً درجریان باشید گفتگوهایی را که پس‌از آخرین پشتیبان‌گیری انجام شده‌اند ازدست خواهید داد.
منابع مرتبط
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر