چگونگی حذف گفتگوها

اندروید
iPhone
حذف گفتگوی انفرادی
 1. در برگه گفتگوها، روی گفتگوی انفرادی که می‌خواهید حذف کنید بزنید و نگه دارید.
 2. روی حذف
  > حذف بزنید.
حذف گفتگوی گروهی
برای حذف گفتگوی گروهی، ابتدا باید از گروه خارج شوید.
 1. در برگه گفتگوها، روی گفتگوی گروهی که می‌خواهید حذف کنید بزنید و نگه دارید.
 2. گزینه‌های بیشتر
  > خروج از گروه > خروج را بزنید.
 3. دوباره روی گفتگوی گروهی بزنید و نگه دارید و حذف
  > حذف را بزنید.
حذف یک‌باره همه گفتگوها
 1. در برگه گفتگوها، گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات > گفتگوها > تاریخچه گفتگو بزنید.
 2. حذف همه گفتگوها را بزنید.
گفتگوهای انفرادی و به‌روز کردن وضعیت از برگه گفتگوها حذف خواهند شد. با این حال، گفتگوهای گروهی در برگه گفتگوها قابل مشاهده خواهند ماند و تا زمانی که از آن‌ها خارج نشوید، بخشی از آن‌ها باقی خواهید ماند.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر