Používanie zámky aplikácie v Androide

Android
Ako ďalšie opatrenie na ochranu súkromia môžete v telefóne aktivovať zámku aplikácie pre WhatsApp. Keď je zapnutá táto možnosť, na odomknutie aplikácie budete musieť použiť svoj odtlačok prsta alebo svoju tvár. Hovory môžete prijímať, aj keď je aplikácia uzamknutá.
Aby ste mohli túto funkciu používať, musíte najprv v nastaveniach svojho telefónu nastaviť biometrické overenie, ako napríklad odtlačok prsta alebo skenovanie tváre.
Zapnutie zámky aplikácie
 1. Otvorte WhatsApp, klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  a potom na Nastavenia > Súkromie.
 2. Posuňte sa nadol a klepnite na možnosť Zámka aplikácie.
 3. Zapnite možnosť Odomknúť biometrickým overením.
 4. Na potvrdenie sa dotknite senzoru na odtlačok prsta alebo nasnímajte svoju tvár.
 5. Ak chcete, môžete vybrať aj čas, po ktorom sa má zobraziť výzva na odomknutie odtlačkom prsta.
  • Ak chcete, aby upozornenia na nové správy obsahovali ukážku textu správy, zapnite možnosť Zobraziť obsah v upozorneniach.
Vypnutie zámky aplikácie
 1. Otvorte WhatsApp, klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  a potom na Nastavenia > Súkromie.
 2. Posuňte sa nadol a klepnite na možnosť Zámka aplikácie.
 3. Vypnite možnosť Odomknúť biometrickým overením.
Poznámka:
 • Odomknutie odtlačkom prsta je dostupné len v zariadeniach so snímačom odtlačkov prstov, s operačným systémom Android 6.0 alebo novším a s podporou rozhrania Google fingerprint API.
 • Skenovanie tváre je dostupné len na zariadeniach s operačným systémom Android, ktoré dokážu naskenovať tvár.
 • Táto funkcia nie je podporovaná na telefónoch typu Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 4 alebo Samsung Galaxy Note 8.
 • Overenie prostredníctvom tváre alebo odtlačku prsta prebieha výlučne vo vašom zariadení. WhatsApp nemá a nemôže mať prístup k biometrickým údajom, ktoré uložil operačný systém vášho zariadenia.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie