Problémy s oznámeniami

Android
Váš telefón musí byť správne nakonfigurovaný, aby bolo zabezpečené bezodkladné doručovanie správ a oznámení WhatsApp.
Uistite sa, že váš telefón má internetové pripojenie
Môžete to skontrolovať tak, že otvoríte vo svojom prehliadači internetové stránky. Ak prezeranie nefunguje, postupujte podľa nasledujúcich krokov na riešenie problémov s pripojením.
Ak fungujú internetové stránky, ale nie aplikácia WhatsApp, budete sa musieť obrátiť na svojho mobilného operátora a systémového správcu a uistiť sa, že vaše nastavenia APN a routera sú správne nakonfigurované a umožňujú výmenu dát mimo webov. Môžete tiež skúsiť iný typ pripojenia. Ak sa pripájate prostredníctvom siete Wi-Fi, skúste mobilné dáta alebo naopak.
Uistite sa, že nemáte obmedzené dátové prenosy na pozadí
1. Otvorte vo svojom telefóne aplikáciu Nastavenia > Aplikácie > WhatsApp > Využitie dát.
2. Uistite sa, že dátové prenosy na pozadí nie sú obmedzené.
3. Zopakujte vyššie uvedené kroky pre služby Google.
Ďalšie riešenia problémov
 • Reštartujte svoj telefón alebo ho vypnite a znovu zapnite.
 • Obnovte nastavenia aplikácií v aplikácii Nastavenia telefónu > Aplikácie > ikona ponuky > Obnoviť predvoľby aplikácií.
 • Zabráňte aktivácii úsporného režimu napríklad tým, že necháte svoj telefón pripojený k zdroju elektrickej energie.
 • Odhláste sa z webového rozhrania WhatsApp prostredníctvom svojho telefónu cez WhatsApp > ikona ponuky> WhatsApp Web > Odhlásiť zo všetkých počítačov.
 • Ponechajte sieť Wi-Fi zapnutú aj počas režimu spánku. Otvorte aplikáciu Nastavenia telefónu > Wi-Fi > ikona ponuky > Ponechať Wi-Fi zapnuté v režime spánku.
 • Odinštalujte všetky aplikácie na správu úloh, tzv. task killer. Tieto budú brániť aplikácii prijímať správy, pokiaľ s ňou priamo nepracujete.
 • Spustite aplikáciu Hangouts a odhláste sa zo všetkých svojich účtov. Potom znovu naštartujte Hangouts a prihláste sa znova.
Dodatočné riešenia problémov pre vybrané operačné systémy
 • Android verzie 4.1 – 4.4
  • Uistite sa, že je zapnutá Automatická synchronizácia údajov v aplikácii Nastavenia telefónu > Využitie dát > ikona ponuky > Automatická synchronizácia údajov.
  • Uistite sa, že je vypnutá Wi-Fi optimalizácia v aplikácii Nastavenia > Wi-Fi > ikona ponuky > Rozšírené > Optimalizácia Wi-Fi.
 • Android verzie 6.0 a vyššej
  • Uistite sa, že režim Nerušiť je vypnutý alebo ste povolili oznámenia aplikácie WhatsApp v režime prioritných upozornení v aplikácii Nastavenia telefónu > Zvuk > Nerušiť.
  • Uistite sa, že všetky oprávnenia WhatsApp sú povolené v aplikácii Nastavenia telefónu > Aplikácie > WhatsApp > Oprávnenia.
Ak nič z vyššie uvedených krokov nepomôže, je možné, že neprijímate aktualizácie služieb Google pre push oznámenia.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie