Problemy z powiadomieniami

Android
Aby bez opóźnień otrzymywać wiadomości i powiadomienia WhatsApp, należy prawidłowo skonfigurować ustawienia powiadomień.
Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z Internetem
Można to sprawdzić, otwierając przeglądarkę i przechodząc do strony internetowej. Jeśli masz problem z przeglądaniem stron internetowych postąp zgodnie z tymi wskazówkami.
Jeśli możesz przeglądać strony internetowe, a WhatsApp nadal nie działa, skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym i administratorem sieci Wi-Fi, aby upewnić się, że ustawienia APN i routera są prawidłowo skonfigurowane i pozwalają na połączenia non-web i socket. Spróbuj również podłączyć się do innej sieci albo spróbuj innego typu połączenia. Jeśli łączysz się przez Wi-Fi, spróbuj danych komórkowych lub na odwrót.
Upewnij się, że dane w tle nie są ograniczone
 1. Otwórz Ustawienia telefonu > Aplikacje > WhatsApp > Użycie danych.
 2. Upewnij się, że opcja Ogranicz dane w tle nie jest włączona.
 3. Powtórz powyższe czynności dla Usług Google.
Dodatkowe rozwiązania
 • Uruchom ponownie telefon (wyłącz i włącz).
 • Zresetuj ustawienia aplikacji: otwórz Ustawienia > Aplikacje > ikona Menu > Resetuj ustawienia aplikacji.
 • Aby zapobiec włączeniu trybu oszczędzania energii, upewnij się, że telefon jest podłączony do źródła zasilania.
 • Wyloguj się z WhatsApp Web: otwórz WhatsApp > więcej opcji
  > WhatsApp Web > Wyloguj ze wszystkich komputerów.
 • Upewnij się, że Wi-Fi jest włączone w trybie uśpienia: otwórz Ustawienia > Wi-Fi > ikona zębatki > Wi-Fi włączone w trybie uśpienia > Zawsze.
 • Odinstaluj wszelkie aplikacje typu task killers, ponieważ uniemożliwiają one otrzymywanie wiadomości podczas nieużywania aplikacji.
 • Uruchom aplikację Hangouts i wyloguj się ze wszystkich kont. Następnie uruchom Hangouts i zaloguj się ponownie.
Rozwiązania dla wybranych wersji oprogramowania
 • Android 4.1-4.4
  • Upewnij się, że Autosynchronizacja danych jest włączona: otwórz Ustawienia telefonu > Użycie danych > ikona Menu > zaznacz opcję Autosynchronizacja danych.
  • Upewnij się, że Optymalizacja Wi-Fi nie jest włączona: otwórz Ustawienia telefonu > Wi-Fi > ikona Menu > Zaawansowane > Optymalizacja Wi-Fi.
 • Android 6.0+
  • Upewnij się, że tryb priorytetowy jest wyłączony lub że uprawnienia na powiadomienia WhatsApp są włączone (przy włączonym trybie priorytetowych powiadomień): otwórz Ustawienia telefonu > Dźwięki > Nie przeszkadzać.
  • Upewnij się, że WhatsApp ma nadane wszystkie uprawnienia: otwórz Ustawienia telefonu > Aplikacje > WhatsApp > Uprawnienia.
Jeśli powyższe rady nie pomogły, możliwe że nie otrzymujesz powiadomień od usługi powiadomień push Google.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie