Nahlásenie katalógu alebo spoločnosti – Web

Web a počítač
Ak sa domnievate, že spoločnosť porušuje Komerčné zásady, môžete ju nahlásiť:
Ako nahlásiť produkt alebo službu
Ak chcete nahlásiť produkt alebo službu:
 1. Otvorte chat so spoločnosťou.
 2. Vedľa názvu spoločnosti kliknite na ikonu
  .
 3. Kliknite na produkt alebo službu.
 4. Kliknite na ikonu
  |
  > Nahlásiť produkt.
 5. Máte dve možnosti:
  • Ak chcete nahlásiť produkt alebo službu, kliknite na možnosť NAHLÁSIŤ PRODUKT.
  • Ak chcete poskytnúť ďalšie podrobnosti, kliknite na možnosť POVEDZTE NÁM VIAC. Potom vyberte niektorú z možností a kliknite na ODOSLAŤ.
Ako nahlásiť spoločnosť
Ak chcete nahlásiť spoločnosť:
 1. Otvorte profil spoločnosti.
 2. Kliknutím na ikonu
  |
  zobrazíte viac možností.
 3. Kliknite na Nahlásiť spoločnosť.
 4. Máte dve možnosti:
  • Ak chcete zablokovať a nahlásiť spoločnosť, začiarknite políčko vedľa možnosti Zablokovať spoločnosť a vymazať chat. Potom kliknite na NAHLÁSIŤ.
  • Ak chcete nahlásiť spoločnosť, kliknite na NAHLÁSIŤ.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie