نحوه گزارش کردن کاتالوگ یا کسب‌وکار - وب

وب و دسکتاپ
اگر فکر می‌کنید کسب‌وکاری خط‌مشی تجاری ما را نقض می‌کند، می‌توانید آن را گزارش کنید.
گزارش کردن محصول یا خدمات
برای گزارش کردن محصول یا خدمات:
 1. گفتگو با کسب‌وکار موردنظر را باز کنید
 2. در کنار نام کسب‌وکار، روی
  کلیک کنید.
 3. روی یکی از محصولات یا خدمات کلیک کنید.
 4. روی علامت
  |
  > گزارش کردن محصول کلیک کنید.
 5. دو گزینه دارید:
  • برای گزارش کردن محصول یا خدمات، روی گزارش کردن محصول کلیک کنید.
  • برای ارائه جزئیات بیشتر، روی بیشتر توضیح دهید کلیک کنید. سپس، گزینه‌ای را انتخاب کنید و روی ارسال کلیک کنید.
گزارش کردن کسب‌وکار
برای گزارش کردن کسب‌وکار:
 1. به پروفایل تجاری کسب‌وکار موردنظر بروید
 2. برای گزینه‌های بیشتر، روی علامت
  |
  کلیک کنید.
 3. روی گزارش کردن کسب‌وکار کلیک کنید.
 4. دو گزینه دارید:
  • برای مسدود کردن و گزارش کردن کسب‌وکار، روی کادر انتخاب کنار مسدود کردن کسب‌وکار و پاک کردن گفتگو کلیک کنید. سپس، روی گزارش کردن کلیک کنید.
  • برای گزارش‌ کردن کسب‌وکار، روی گزارش کردن کلیک کنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر