เกี่ยวกับประวัติข้อความบนอุปกรณ์ที่เชื่อมโยง

เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
หลังจากที่เชื่อมโยงอุปกรณ์แล้ว โทรศัพท์ของคุณจะส่งสำเนาประวัติข้อความล่าสุดที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ดังกล่าว อาจใช้เวลาสองถึงสามนาทีก่อนที่ประวัติข้อความของคุณจะปรากฏบนอุปกรณ์ที่เชื่อมโยง โดยขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความในแชท
หมายเหตุ: ข้อความและแชทบางรายการจะไม่ถูกซิงค์กับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงจากโทรศัพท์ของคุณ WhatsApp Desktop ซิงค์ประวัติข้อความมากกว่า WhatsApp Web หากต้องการดูหรือค้นหาประวัติทั้งหมด ให้ตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่