Historie zpráv na propojených zařízeních

Web a počítač
Windows
Jakmile s telefonem propojíte další zařízení, na toto nově propojené zařízení bude z telefonu odeslána historie nejnovějších zpráv. Tyto zprávy budou koncově šifrovány a lokálně uchovávány na nově propojeném zařízení. V závislosti na počtu zpráv ve vašich chatech může trvat i několik minut, než se historie zpráv na propojených zařízeních zobrazí.
Upozornění: Z vašeho telefonu nejsou na propojená zařízení synchronizovány veškeré zprávy a chaty. WhatsApp pro počítač synchronizuje více zpráv z historie než WhatsApp Web. Kompletní historii si můžete zobrazit nebo prohledat na svém telefonu.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne